"De topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn tezamen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Nederlandse export. Op het snijvlak van deze sectoren liggen uitdagende innovatiekansen die Nederland zicht bieden op enerzijds nieuwe exportketens en economie en anderzijds op volgende stappen in de productie van duurzaam, veilig, transparant en smakelijk voedsel."

zlto Elies Lemkes2

Elies Lemkes-Straver
ZLTO

"In de beoogde agrofoodtransitie maakt bulkproductie plaats voor productie gericht op kwaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde. De combinatie van agro en food met high tech biedt die mogelijkheden tot nieuwe productmarktcombinaties met hoge toegevoegde waarde. Hiermee kan het agrofoodcluster aanjager zijn voor economische vernieuwing naar een samenhangend, geïntegreerd productiesysteem dat veilig en gezond voedsel duurzaam produceert. Zo ontstaat een sector waarin ondernemers kunnen floreren en nieuwe kennis, nieuwe bedrijven en nieuwe producten, zoals precisielandbouw en robotica, ontstaan."

0238FC03101F46EEA03C00A4D9628138Bert Pauli
Provincie Noord-Brabant

“Nederland is een voorloper op het gebied van hightech. Ook op het gebied van agrofood en tuinbouw heeft ons land een wereldnaam.Met cross-overs tussen hightech industrie en de glastuinbouw kan Nederland op beide terreinen voorloper blijven.”

BvOF Maarten Steinbuch lr Maarten Steinbuch
TU/e High Tech Systems Center

"Technologie is een geweldig hulpmiddel om onze voedselproductie weer dichter bij de natuur te brengen. Dit klinkt natuurlijk als een tegenstelling, maar met een snel groeiende wereldbevolking is het gewoon noodzakelijk om zuinig om te gaan met onze grondstoffen en landbouwgronden. De afgelopen decennia hebben we vooral roofbouw gepleegd, waarmee we onze aarde volledig uitputten. Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen zijn we nu in staat om met inzet van HighTech en ICT het natuurlijk evenwicht te herstellen, en gezond, veilig en gevarieerd voedsel te maken, zonder de aarde uit te putten. Vernieuwen met hulp van technologie is het devies, want uitsluitend verbeteren van onze voedselproductie processen gaat onvoldoende verandering teweeg brengen om onze voedselzekerheid te waarborgen."

Marcel van Haren LR

Marcel van Haren
FME / GMV

“In the last twenty years many new technologies have been introduced in the agrofood sector. In the last couple of years this has accelerated. Trendwatchers indicate that the new growth market for robotics worldwide is in agrofood.”

https://www.youtube.com/watch?v=P45U1_emEhI

PC280716 small LR2

Rick van de Zedde
Wageningen UR - Agro Food Robotics

“Het Internet-of-Veggies verandert onze wereld. Van Precision Farming zijn we op weg naar Decision Farming waarbij data en door systemen opgebouwde modellen de besluitvorming overnemen. Hierbij is DATAkwaliteit net zo belangrijk als productkwaliteit.”

Harrij Schmeitz

Harrij Schmeitz
Managing Director Fresh Informationmanagement Center BV Kenniscentrum, ICT in AGF, van het GroentenFruit Huis