Technologische innovaties bepalen de toekomst van Agri&Food

AgriFoodTech verbindt professionals vanuit de gehele voedselketen om zich te laten inspireren en informeren over de laatste technologische innovaties. En dat is nodig, want de topsector Agri, Food & Tuinbouw en haar toeleveranciers staan voor enorme uitdagingen.

Door het stijgende bevolkingsaantal in 2050 naar 9 miljard, is er in de komende 40 jaar wereldwijd evenveel voedsel nodig als het totaal dat er de afgelopen 8.000 jaar geproduceerd is. Het gevolg: klimaatverandering, schaarste van grondstoffen en land en een tekort aan voedsel. Bovendien worden consumenten veeleisender; er moet voldoende variatie en keuze zijn, maar dit moet ook gezond en veilig zijn. Kortom: de voedselketen verandert sterk en daarom moet de sector efficiënter, effectiever, duurzamer of zelfs anders produceren. Technologische innovaties spelen hierin een enorm belangrijke rol. Maar wat betekent dit voor de processen, producten, diensten, verdienmodellen en regelgeving? Wat is er mogelijk en wat kunt u in de toekomst verwachten? Dat ontdekt u tijdens AgriFoodTech.

Registreer uw gratis bezoek