AFT2018 demos

7 demo's te vinden op de beursvloer

Wist u dat er op AgriFoodTech diverse mooie demo’s te vinden zijn? Onder andere Grass4Farming, Hol Spraying Systems, Wageningen University en Rijk Zwaan in samenwerking met Stekee demonstreren live hun innovaties op de beursvloer. 

1. Sensortechnologie voor bemestingsstrategieën - Grass4Farming( (stand 40)

Grass4farming

Grass4Farming Is een project dat is gestart door Mts Kroes, Loonbedrijf Thijssen en Loonbedrijf de Samenwerking. Het is een tweejarig experiment dat deelneemt aan het DISAC-project van Wageningen. Partners van het project zijn Loonbedrijf Thijssen, Maatschap Kroes, Van Hall Larenstein, University of applied sciences, Weilandlezer Holland, Agrifirm, Kverneland Group, Dairy Campus, Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research.

Het doel van het project is om een proof-of-concept van bemestingsstrategieën te ontwikkelen op basis van sensortechnologieën. De gerichte strategieën zijn: anticiperen en compenseren. Onderdeel van dit onderzoek is om het effect van verschillende bemestingsstrategieën te analyseren en ook om kennis te vergaren over de verschillende observatietechnieken. Gebruikte sensortechnologieën zijn; Ebee Drone, Veris-bodemscan, weideapparaat, grasgevoelmeter, de Haldrup, OptRx-sensor en de Yara N-sensor.

2. IC Scout XL – Rijk Zwaan in samenwerking met Steketee (stand 11)

Demo Rijkzwaan Steketee

Met deze fenotypering boom, de IC Scout XL van de fa. Steketee, kunnen planten gefenotypeerd worden onder veldomstandigheden op niet destructieve manier zowel voor bodem als plant. De fenotypering techniek is bij uitstek geschikt om de plantengroei te kwantificeren en te kwalificeren. In de veredeling wordt dit ten behoeve van selectie veelvuldig toegepast. Alleen de beste planten komen in aanmerking om in een vervolgtraject nieuwe kruisingen te maken. Op deze manier probeert een veredelings bedrijf bijvoorbeeld meer productieve rassen te ontwikkelen met meer resistenties tegen ziekten en plagen. Deze machine staat aan de basis voor een hele reeks fenotypering stappen in de keten. Dit betekent dus van zaadje tot eind product waarbij de resultaten van het eindproduct weer terug gekoppeld worden naar het uitgangsmateriaal.

Aan de fenotypering boom kunnen in principe allerlei camera's gehangen worden. De positie bepaling vindt plaats doormiddel van RTKGPS in combinatie met RFID's in het veld. Tijdlabel, temperatuur, positie en fotografische informatie worden op de computer opgeslagen over een veldbreedte van 24 meter om daarna verder bewerkt en verwerkt te worden. Uiteindelijk kan de veredelaar deze informatie gebruiken om te beslissen welke planten of selectie lijnen voor verdere kruisingen in aanmerking komen. Dit soort apparaten zorgen nu al voor grote veranderingen in de praktijk en  veredelings wereld en staan aan de  basis voor verdere ontwikkeling van de deep learning techniek.

3. HSS CF2000-3 – Hol Spraying Systems (stand 11)

hol spraying systems

De HSS CF2000-3 is een getrokken 3-rijen boomgaardspuit met een onder de spuit gebouwde hydraulisch aangedreven maaier. Met deze machine kan een grote oppervlakte (6-7 ha per uur) in een korte tijd worden behandeld. Het systeem is in staat om op basis van GPS (taakkaarten op basis van Shape files) autonoom een boomgaard te bespuiten met middelen. Daarnaast is het wettelijk verplicht om per kavel bij te houden hoeveel middelen er gespoten worden. Het systeem is hier enigszins nauwkeuriger, wij kunnen voor de teler bijhouden hoeveel middelen er gespoten worden per (in dit geval) plant. Daarnaast is er geïnvesteerd in gebruikersgemak wat zich uit in een (al zeg ik het zelf, zeer mooie maar toch robuuste) touchscreen aansturing van de spuit trailer.

De oplossing is vervaardigd binnen het samenwerkingsverband Hol Spraying Systems, MHElektro, GPX Solutions, AMService, Chapeau Digital en Embedded-Solutions.

4. Onkruidrobot - Odd.bot 

onkruidrobot

Deze slimme robot herkent onkruid en vermaalt het zodat jouw gewas zo goed mogelijk kan groeien.

5. The Colour Cabinet – Wageningen University & Research (stand 49)

 De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor kwaliteitsinspectie in de agro- en voedingsmiddelenindustrie neemt snel af. Daarom is er een groeiende behoefte om taken zoals kleurbeoordeling van fruit, groenten en bewerkte voedingsmiddelen te automatiseren voor sorteerdoeleinden of om partijen te classificeren. Extra voordelen die door automatisering binnen handbereik liggen, zijn ook dat het werk sneller, objectiever, nauwkeuriger en 24/7 indien nodig kan worden gedaan. Het Color Cabinet is een duidelijk voorbeeld van de innovatiekracht van Wageningen University & Research. Een precisie-instrument voor het objectief meten en analyseren van de kleur van landbouw- en voedselproducten in alle delen van de productieketen, van oogst tot detailhandel.

6. SWEEPER  - Wageningen University & Research (stand 49)

Sweeper

SWEEPER kan telers helpen hun arbeidskosten te verlagen en problemen op te lossen met betrekking tot arbeidsbeschikbaarheid, voedselveiligheid en kwaliteit. De robot bestaat uit een autonoom mobiel platform met een robotarm die een eindeffector voor fruitoogst vasthoudt. Het kan obstakels detecteren en een botsvrij pad naar de vrucht berekenen, waardoor er maximale vrije ruimte is om het fruit af te snijden en op te vangen. De robot is ontworpen om te werken in een uitsnijderij met één steelrij, met een gewas met niet-geclusterde vruchten en weinig bladocclusie. Een volledig handsfree paprikaproductiesysteem zal ook een transportband en oogstwagen integreren in de robot en naoogst-groente- en fruitverpakkingslogistiek automatiseren.

7. Husky – Wageningen University & Research  (stand 49)

De Autonome navigatie software welke is geïmplementeerd in de Husky Robot ontlast boeren van repetitieve taken, waardoor ze hun handen en oren vrijmaken voor een beter bedrijfsbeheer.