AgriFoodTech

AgriFoodTech 2017 in teken van efficiënter, effectiever, duurzamer en anders produceren

Op 13 en 14 december vond voor de 2e keer de door Mikrocentrum georganiseerde vakbeurs met congres, AgriFoodTech, plaats. Ruim 1700 bezoekers uit de gehele voedselketen kwamen in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch bijeen om zich te laten inspireren over de meest recente en toekomstbepalende technologische innovaties voor de agrifoodsector.

Door de groei en welvaart van de wereldbevolking zal naar verwachting de vraag naar voedsel in 2050 stijgen met maar liefst 60% (Bron: FAO UN). Dit vraagt om nieuwe manieren om efficiënter, effectiever, duurzamer en anders te produceren, zowel in voedselverwerking als op het land of in de kas. Dat stelt eisen qua innovatie aan bijvoorbeeld de machinebouw , sensoren, drones, autonome robots, smart farming, big data, vision technologie, slimme LED verlichting. Zowel op de beursvloer als tijdens het congres hebben bezoekers kennis gemaakt met recente ontwikkelingen.

Beleving en dynamiek op de beursvloer

De beursvloer met 110 exposanten is druk bezocht en er was veel belangstelling voor diverse demonstraties rondom hoog technologisch eten. WMI demonstreerde het 2drone project waarin drones uitgerust zijn met sensoren die random, autonoom en op willekeurige tijdstippen de kwaliteit van voedsel meten. Op de twee demopleinen werd kennis gemaakt  met de Condor van AgriFac, de Hardi Twin van Homburg, het Stork IRIS visuele inspectie systeem van Marel Poultry en de Verisscanner van Agrifirm.

Ruim 40 technologische lezingen verdeeld over 12 thema’s   

Parallel aan de activiteiten op de beursvloer hebben bezoekers zich laten inspireren tijdens de ruim 40 technologische lezingen. In het lezingenprogramma stonden de volgende 12 thema’s centraal: robotica, machinebouw & procesinstallaties, food technology, high tech toelevering, vision, precisielandbouw, big data & ICT, photonics, succesverhalen, clean rooms, drones, onderzoek en verticale landbouw & slimme LED verlichting.

AgriFoodTech Platform congres – (W)eten wat je niet (w)eet

Op 13 december organiseerde het AgriFoodTech Platform tegelijkertijd met de vakbeurs AgriFoodTech haar congres: (W)eten wat je niet (w)eet. Centraal stond de veranderende voedselketen, de rol die technologie hierin heeft en de gevolgen van en voor de veranderende maatschappij. Naast de 8 parallelle tracks deelden keynote sprekers van onder andere Pepsico en Utrecht University hun visie op het thema.

Samenwerking met 19 partners

AgriFoodTech 2017 is tot stand gekomen dankzij samenwerking met in totaal 19 partners: AgriFoodTech Platform, GMV, High Tech NL, ZLTO, Libéma, PhotonicsNL, 4TU, FME, Provincie Noord-Brabant, FNLI, LTO, Eprise, Bionext, HDN, Fedecom, Flanders Food, Enterprise Europe Network, Food.be en AgriFood Capital.

AgriFoodTech 2018

De volgende editie staat gepland op 12 en 13 december 2018. Via deze website houden wij u graag op de hoogte.