Robot landbouw

Artificial Intelligence, Robotica & de toekomst van precisielandbouw

Het analyseren van miljoenen satellietbeelden of het zoeken naar gezonde stammen van plantenmicrobiomen: kunt u zich voorstellen dat dit door de mens wordt gedaan? Nee, wij ook niet. Daarom is het fantastisch dat de vele startups in de agrifoodsector hun best doen om AI en robotica naar de landbouwsector te brengen.

Sinds 2014 komen startups gespecialiseerd in landbouwtechnologie als paddenstoelen uit de grond. Zij gaan met behulp van robotica of machine learning de strijd aan met de uitdagingen in de landbouwsector. Die ontwikkeling gaat gelijk op met de toenemende interesse voor artificial intelligence in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg, finance en retail. Een aantal focusgebieden op een rij.

Het analyseren van satellietbeelden

Het analyseren van satellietbeelden biedt op macro-niveau meer inzicht in landbouwpraktijken. Geo-spatial data geeft informatie over patronen in gewasdistributie over de hele wereld en de impact van weersveranderingen op landbouw. Startups maken gebruik van machine learning en computer vision algorithms om gegevens te classificeren en zinvolle informatie uit miljoenen satellietbeelden te extraheren.

In-field monitoring

Dronefabrikanten met een focus op de landbouw werken samen met startups die door middel van slimme algoritmen de verzameldata van drones en andere on-field camera’s kunnen verwerken.

Meten en vaststellen van gewas- en bodemhitte

Startups gebruiken machine learning om het effect van verschillende microbes op plantengezondheid te voorspellen en onder andere genetische mutaties in pathogenen te identificeren die schadelijk zijn voor de plant.

Landbouwrobots

In deze categorie zien we de groeiende aandacht voor robots die verschillende agrarische taken uitvoeren.

Predictive analytics

Startups gebruiken machine learning modellen voor research & development, seizoensanalyse, het nabootsten van verschillende marktscenario’s en optimalisatie van bedrijfskosten en andere toepassingen.

Bron: AgriFoodTech Platform