AFT2017 bigdata2

Big Data, ICT en IoT maken voorspellen en monitoren gemakkelijker voor de AgriFoodsector

Vandaag de dag wordt meer dan 98% van alle informatie ter wereld digitaal opgeslagen. Al deze data biedt waardevolle informatie waardoor het voorspellen en vaststellen van trends, toekomstige gebeurtenissen en (gedrags)patronen een stuk gemakkelijker wordt. Ook binnen de AgriFoodsector bieden Big Data, IT en Internet of Things vele kansen. Zo is het al mogelijk met een app defecten aan een machine te voorspellen, reparatie-instructies te downloaden en trainingssimulaties voor besturing te volgen. Dit is bijvoorbeeld erg effectief bij voedselproducerende omgevingen waar (groot of onnodig) onderhoud de productie kan onderbreken of zelfs stil kan leggen.

Big data maakt het ook mogelijk bodemanalyse en de daaraan gekoppelde klimatologische omstandigheden inzichtelijk te maken. Hier kunt u als boer of teler uw land of vee op voorbereiden en monitoren. Het doel: minder mislukte oogsten en de wereld blijvend van voedsel voorzien. Opkomend is het fenomeen Blockchain. Deze gezamenlijke database houdt gevalideerde data-items bij met als doel samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Dankzij al deze data kan de AgriFoodsector samenwerken om kostenbewust de kwaliteit te verhogen. Tijdens de thematrack ICT, Big Data en IoT op woensdag 13 december vertellen sprekers alles over de laatste ontwikkelingen en hoe u deze in de praktijk toe kunt passen.

Een greep uit de lezingen rondom ICT, Big Data en IoT op woensdag 13 december

Blockchain praktijkcase in de Agribusiness - 10:15 uur

Wilbert Hilkens, Eigenaar/Consultant, VAA ICT Consultancy/Voordekost
De nieuwe zichtbare “vers”-waardeketens geven vertrouwen in het “Vers”product bij consumenten. Die vertrouwde zichtbare ketens vormen ook de basis om makkelijker geld aan te trekken en tegen lagere rentekosten, kwaliteitsborging naar een hoger plan te tillen en producten in die ketens te tracken en traceren. Het zichtbaar maken van die “Vers”-keten is precies wat Voordekost doet, door gebruik te maken van blockchaintechnologie. Hierdoor kunnen bedrijven in een vers-keten in vertrouwen samenwerken, wat helpt om kosteneffectief de kwaliteit van het product en productieproces te verhogen.

Remote Sensing als maatwerk: Specifieke voorspellende modellen voor precisielandbouw op basis van gratis satellietbeelden - 10:45 uur

dr. Ir. Jakko de Jong, QNH Consulting BV

De toenemende beschikbaarheid van gratis hoge-resolutie satellietbeelden in combinatie met moderne machine-learning technieken, maken het mogelijk om voordelig voorspellende modellen voor zeer specifieke vraagstukken te ontwikkelen. Jakko legt in zijn praatje uit wat de mogelijkheden zijn aan de hand van een voorspellend model voor gewasschade door ganzen.

Big Data gebruiken om tot één helder, eenvoudig en slim beeld te komen: Industrial Wireless Monitoring anno nu

Jan Vet, CEO, Sensite Solutions BV

Continue monitoring van temperatuur en vochtinhoud van agri-bulk tijdens transport en opslag is cruciaal om de conditie en houdbaarheidsduur te bewaken en om tijdig in te kunnen grijpen. De meetwaarden, alsmede de uitkomsten van berekeningen die daarop worden uitgevoerd resulteren in grote hoeveelheden ingewikkelde Big Data. De kunst is om Big Data Helder, Transparant, Eenvoudig en Visueel te maken. Met andere woorden: hoe interpreteer en vertaal je de grote hoeveelheden Big Data naar informatie die in één oogopslag een betrouwbaar en helder beeld toont van de conditie van je product?

Benieuwd naar de mogelijkheden van ICT, Big Data en IoT binnen de AgriFood?

Kom dan op 13 en 14 december 2017 naar AgriFoodTech in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Gedurende deze twee dagen ontdekt u tips en tricks om efficiënter, effectiever, duurzamer of zelfs anders te produceren met behulp van fotonica en vision toepassingen.