AgriFoodTech 2016

Geslaagde eerste editie AgriFoodTech

Op 14 en 15 december organiseerde Mikrocentrum samen met het AgriFoodTech Platform de eerste editie van de vakbeurs met congres AgriFoodTech. De ruim 1500 bezoekers lieten zich informeren en inspireren door de ruim 100 exposanten uit binnen- en buitenland, het uitgebreide lezingenprogramma en de talrijke innovaties. De reacties zijn positief, de ontwikkelingen zijn stormachtig en de AgriFoodTech sector kan niet zonder High Tech & ICT. Kortom veel perspectief om dit event de komende jaren verder door te ontwikkelen.

Nederland levert als koploper in hoogwaardige voedselproductie en voedseltechnologie een belangrijke bijdrage aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. Dat kan alleen met inzet van high tech oplossingen voor het duurzaam, effectief en efficiënt produceren van gezond voedsel. Intensieve samenwerking tussen organisaties uit de AgriFood sector en de High Tech sector is cruciaal om in te kunnen spelen op wereldwijde uitdagingen als verstedelijking, klimaatsverandering en verarming van landbouwgronden. De focus vanuit alle betrokken disciplines ligt hierbij op productie-, kwaliteits- en procesoptimalisatie. AgriFoodTech biedt een nieuw podium waar de sectoren kansen voor samenwerking kunnen verkennen en aan kunnen gaan. Mikrocentrum organiseerde samen met het AgriFoodTech Platform deze eerste editie van vakbeurs & congres AgriFoodTech op 14 en 15 december in Den Bosch.

De agrarische en voedselverwerkende industrieën zijn belangrijk voor Nederland. Zelfs wereldwijd zijn we toonaangevend. Wel staan we voor enorme uitdagingen, want in 2050 hebben we zo’n negen miljard monden om te voeden. Nederland kan als koploper in hoogwaardige voedselproductie en voedseltechnologie helpen honger te bestrijden en tegelijkertijd gezonder en duurzamer te produceren. Dat vraagt om nieuwe, high tech oplossingen die breder en sneller toepassing krijgen. Hier liggen kansen te over voor de Nederlandse High Tech sector om zich internationaal te profileren. De vraag hoe deze kansen het beste te benut kunnen worden, staat centraal op het nieuwe event AgriFoodTech.

High tech oplossingen

AgriFoodTech is opgezet als vakbeurs met congres rond technologische innovatie, expertise-ontwikkeling en samenwerking. Op het event kunnen fabrikanten, systeem integratoren, toeleveranciers, ontwikkelaars, ontwerpers, onderzoekers, kennisinstituten, dienstverleners en gebruikers uit de verschillende AgriFood-waardeketens elkaar ontmoeten, van elkaar leren en tot nieuwe business komen. Als onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum voor de industrie is Mikrocentrum bij uitstek de partij om over de volle breedte van de AgriFood-sector een podium te geven. Want juist hun high tech expertise en netwerk is gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende technologische specialisatiegebieden.

Uitgebreide beursvloer

Het exposantenaanbod was breed en bestrijkt onder meer toeleveranciers van robotica, sensortechnologie, vision, software, slimme materialen & coatings, motion en informatietechnologie. Zij bieden high tech oplossingen aan machine- en apparatenbouwers voor agri (landbouw) en food (processing). Verder zijn er dienstverleners/leveranciers op het gebied van software, big data en precisielandbouw. Tevens werd het Drone Paviljoen druk bezocht. Op de beursvloer stonden ook twee eyecatchers. Rijkzwaan had een RTK GPS automatisch gestuurde werktuigdrager met rotorkopeg en inrow weeder geplaatst. Ook Veenhuis had een zeer geavanceerde bemestingsmachine geplaatst.

Kennis delen met uitgebreid lezingenprogramma

Door zorgvuldig samengestelde lezingenprogramma konden de bezoekers leren van de kennis en ervaringen van andere partijen en kregen ze zicht op technologische ontwikkelingen en agrifood-trends. Het lezingenprogramma bevatte veel inspirerende lezingen, een ‘innovatie versneller’ en een (internationale) meet & match.


Met op: 14 December - AgriFoodTech Platform Congres 
"Van maatschappelijke uitdagingen naar innovatieve oplossingen"

Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, landdegradatie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. Van de bestaande landbouwgrond kunnen we door slimme technologieën de voedselproductie verhogen en voor deze uitdagingen een oplossing bieden. We moeten met elkaar in dialoog om tot een duurzame toekomst te komen. Daarmee kunnen we dicht bij huis beginnen. Maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector kunnen we samen oplossen met technologische en sociale innovatie. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een toekomstbestendige agrifoodsector in Nederland. Hiermee kunnen we onze positie als wereld koploper van efficiënte productie behouden en verder uitbouwen. Denk mee over technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertaal deze met ons naar marktkansen tijdens het AgriFoodTech Congres.

Bezoekers werden geïnspireerd door o.a.:

  • Ruud Veltenaar over hoe de toekomst dichtbij komt, voor uw bedrijf
  • Technologische innovaties die oplossingen bieden aan Voedselverspilling, Gezonde voeding en klimaatbeheersing
  • Presentaties van Joris Lohman (Slow Food), Bob Hutten (Hutten Catering,), Meiny Prins (Priva) en Martijn van Dam (Staatssecretaris Economische Zaken)
  • Presentaties en deelnemers uit de agri, food en technologische sector

Met op 15 december: Lezingentrack: Hoe verzilver je businesskansen?

Tijdens deze track kregen bezoekers handvaten en nieuwe inzichten over de velen ontwikkelingen. Denk hierbij aan: Robots die groente plukken. Drones die met camera’s de groei van elk plantje in de gaten houden. Via je smartphone informatie inwinnen over je boodschappen. De houdbaarheid van verse producten verhogen met nieuwe technologie. Het zijn slechts enkele voorbeelden van HighTech-toepassingen waardoor ondernemers steeds duurzamer, sneller en beter produceren in zowel AgriFood als HighTech sector. Want hoe ziet het speelveld van High Tech innovaties eruit en wat zijn de trends en ontwikkelingen op het snijvlak van High Tech en AgriFood? Waar hebben ondernemers uit beide sectoren behoefte aan en waar liggen businesskansen? Hoe en op welke manier ondernemen anderen nu al op het snijvlak AgriFood en HighTech? 

Intensieve samenwerking en kruisbestuiving

Organisator Mikrocentrum werkt intensief samen met onder meer AgriFoodTech Platform, ZLTO, GMV, Wageningen UR, High Tech NL, FME en Libéma. Dit maakt AgriFoodTech tot een uniek platform waar de High Tech industrie en de AgriFood-sector samenkomen. Deze ontmoeting opent, nu maar ook voor de nabije toekomst, nieuwe businesskansen voor toeleveranciers, machinebouwers, dienstverleners en de uiteindelijke gebruikers. De samenwerking tussen deze partijen is een belangrijke succesfactor van de Nederlandse maakindustrie die op dit platform ten bate van de AgriFood kan worden ingezet. Gezamenlijk kunnen bedrijven uit beide sectoren, zeker ook in internationaal verband, betere en goedkopere oplossingen bedenken voor de mondiale voedseluitdagingen. Zo mikt het gratis toegankelijke event op een vruchtbare kruisbestuiving en biedt het toeleveranciers en machine- en apparatenbouwers een uiterst interessant podium.