Precisielandbouw

Precisielandbouw 2.0 eindsymposium op 12 december

Ter afsluiting van het programma Precisielandbouw 2.0, vindt er op woensdag 12 december tijdens AgriFoodTech een eindsymposium plaats. Centraal staat de bijdrage van precisielandbouw aan de verduurzaming van de agrarische sector en de voordelen die telers en loonwerkers met precisielandbouw kunnen behalen. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met nog lopende programma’s op het gebied van precisielandbouw zoals: Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). 

Tijdens het symposium delen sprekers van ZLTO, WUR, Aerovision, Suikerunie, Bayer Forward Farm, PPS DISAC en Grass4Farming inzichten in de uitkomsten van de projecten uit het Precisie 2.0 programma.

De volgende Precisielandbouw onderwerpen en projecten worden besproken:

  • Precisielandbouw, doel en huidige stand van zaken op hoofdlijnen.
  • Bioscope: de mogelijkheden voor biomassamonitoring door combinatie van optische beelden van drones en satellieten.
  • Opbrengstvoorspelling suikerbieten o.b.v. optische satellietbeelden.
  • Praktijkervaringen met variabel doseren op de proeflocatie Abbenes (Forward Farm).
  • NPPL: meerwaarde van precisielandbouw aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Proeftuin OpZuid.
  • DISAC E-pieper: data-intensieve sturing van teelt en verwerking van aardappelen. 
  • DISAC N-sensing: near by en remote sensing sensorsystemen voor bepaling van het stikstofgehalte in de bodem en gras. Waarde van Modellen, Near by en remote sensing voor opbrengstschatting grasland.
  • DISAC Connectivity: IT-infrastructuur voor communicatie tussen sensoren en landbouwmachines in combinatie met decision support op internet platforms.

Naar het programma

Over het thema: precisielandbouw

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Het doel van precisielandbouw is meer opbrengst per hectare met minder input en milieubelasting. Naast strategische besluiten op bedrijfsniveau vormen operationele handelingen op plantniveau de basis voor verdere optimalisering van de productie en verduurzaming van de teelten. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er moet gebeuren terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of per plant bepaald wordt.

In onderstaande filmpjes worden een aantal van bovengenoemde projecten uitgelicht:

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw:

De E-pieper:

Onderzoeksproject Grass4Farming: