Opleidingen

Gezien de snelheid van technische en organisatorische veranderingen is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en kunde op peil houden. Mikrocentrum biedt een uitgebreid programma van praktijkgerichte cursussen. Hieronder vindt u een overzicht van cursussen geschikt voor professionals binnen de AgriFood sector.

Cursus Technisch projectengineer

De driedaagse cursus Technisch projectengineer helpt u te groeien als of naar de rol van Lead Engineer. U leert met uw technische achtergrond de juiste skills en handvatten om klantwensen op beheerste en effectieve wijze om te zetten naar succesvolle projectresultaten.

Cursus Elektronica voor niet elektronici

Tijdens de cursus Elektronica voor niet elektronici leert u elektronische componenten de eigenschappen ervan en mogelijke foutsituaties te herkennen.

Cursus Elektrische aandrijftechniek

De cursus Elektrische aandrijftechniek leert u de standaarden en toepassingen van elektrische mechanische en besturingstechnische eigenschappen.

Workshop APQP/PPAP

Leer tijdens deze cursus de APQP/PPAP methodiek succesvol toepassen in uw eigen werkomgeving.

Basiscursus Elektrotechniek voor de industrie

De cursus Elektrotechniek voor de industrie helpt u de basiselementen van elektrotechniek zoals elektrisch schakelen te begrijpen en toe te passen.

Workshop FMEA

De workshop Failure Mode and Effect Analysis geeft inzicht in FMEA en de wijze waarop u dit in teamverband uitvoert.

Workshop Lean Manufacturing

Tijdens de workshop Lean Manufacturing leert u verspilling te reduceren en het rendement te verhogen.

Cursus Vorm- en plaatstoleranties

Kunt u de tolerantie-eisen van een werkstuk juist definiëren of interpreteren met betrekking tot functie maakbaarheid meetbaarheid en kosten? De cursus Vorm- en plaatstoleranties leert u de belangrijkste methoden van bematen en geometrisch tolereren volgens de laatste ISO normen.

Cursus Mechatronica

In de cursus Mechatronica legt u een basis op het gebied van besturingstechniek sensoriek en uitvoerorganen en leert u om te gaan met machinebesturingen.

Cursus Meet- en regeltechniek (MBO)

De cursus Meet- en regeltechniek (MBO niveau) maakt u wegwijs in de grondbeginselen van dit vakgebied en leert u deze direct toe te passen.

Cursus Technisch projectmanager

De cursus Technisch projectmanager ondersteunt u bij uw groei naar een meer volwassen (project)managementrol. Tevens is deze cursus opgesteld om u goed voor te bereiden op een certificering als IPMA-D/IPMA-C of PMI/CAPM/PMP.

Cursus Basiskennis kunststoffen en verwerkingstechnologie

Tijdens de cursus Basiskennis kunststoffen en verwerkingstechnologie leert u de basiskennis trends en toepassingen op het gebied van kunststoffen.

Cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie

Er wordt steeds kleiner sneller en nauwkeuriger geconstrueerd. De cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie leert u alle do’s en dont’s bij het ontwerpen van precisiemechanismen. Dit helpt u zelf oplossingen te genereren voor kritische ontwerp aspecten.