Program day 2

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 Limousin 3

Ontvangst

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1 - Limousin 3

Supporting European agrifood startups to launch innovative products in global markets

The purpose of the presentation is to present the novel and multifaceted approach of KATANA project in selecting and supporting 10 Euroepan innovative agrifood startups in their attempt to launch their products/ services in global markets. Innovative selections methods based on peer-to-peer evaluation and crowdfunding, along with tailored-made supporting services based on lean start-up methodologies are in the core of KATANA approach. The results are not aonly aiming to support 10 stellar teams but also top ave the way for democratizing innovation by engaging end-users in the funding decisions.

 • 10:45-11:10
 • Zaal 1 Limousin 3

Laat uw oogst meer valoriseren door recente toepassingen

Innovatie in agricultuur is de sleutel in het verhogen van de productie, het inspelen op vraag en aanbod, en het creëren van vertrouwen in de voedselketen. Tijdens de presentatie toont IBM het recent geannonceerde Watson Decision Platform voor Agricultuur. Dit platform, een combinatie van kunstmatige intelligentie, Cloud en IoT, kan telers helpen betere inzichten te verkrijgen en beslissingen te nemen rond gewasopbrengsten, ziektes, trendanalyses en meer. Bijvoorbeeld door foto's van de gewassen te sturen naar de Cloud en zo de volgende stap te bepalen. Daarnaast is vertrouwen in de voedselketen steeds belangrijker, dit kan door middel van Blockchain, dit vanaf de bron.

 • 11:10-11:40

Pauze - bezoek expo

 • 11:40-12:05
 • Zaal 1 Limousin 3

De boer van de toekomst is een IT'er

In de presentatie wordt stilgestaan bij welke technologische ontwikkelingen onze manier van boeren gaan veranderen. Daarbij wordt ook gekeken naar de hoeveelheid monden te voeden, het huidig zorgstelsel, de beschikbaarheid van grond en duurzaamheid.

 • 12:10-12:35
 • Zaal 1 Limousin 3

Growing data

 • Jan Brouwer Business applications lead / spokesperson food & agri, Microsoft BV

Digital transformation of the food industry starts at the Farm, the importance of capturing, storing, sharing, validating and monetizing data throughout Food & Agri ecosystems.

 • 12:35-13:30

Pauze - bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 1 - Limousin 3

Research for effective crop innovation. Acting on wishes in AgriFood & Technology and in society as a whole

Crop Innovation is crucial to feed the growing world population, mitigate the challenges of climate change and create more sustainable food production systems. For almost 30 years KeyGene works closely with various partners to accelerate their crop innovation research. We specialize in crop improvement by molecular breeding. This non-GM approach is the fastest and most cost-effective technique to support breeding and food companies bring better crops to market. This enables our partners to accelerate product development to be successful in the market and contribute to solve global challenges. This presentation will share three case studies where KeyGene and partners are making a difference focusing on Agri, Food and Technology.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 1 Limousin 3

Data Governance in Food & Agri

Data wordt onvoldoende gedeeld, de agrarisch ondernemer heeft geen inizcht en overzicht van zijn data en innovatie komt onvoldoende op gang. Tijd voor een initiatief dat hiermee aan de slag gaat. JoinData is hét onafhankelijke dataplatform voor Food & Agri. Maar wat betekent dit? Wat doen we wel en wat doen we voroal niet? De presentatie zal duidelijk maken waarom JoinData is opgericht, wat onze missie en en wat we kunnen betekenen voor de sector en bovenal de agrarisch ondernemer. Begin met delen!

 • 14:25-14:55

Pauze - bezoek expo

 • 14:55-15:20
 • Zaal 1 Limousin 3

Can we produce free from antibiotics?

The healthier the living environment the less antibiotics necessary to rear broilers in a healthy way and produce high quality meat. The reduction of antibiotics is a hot topic. The use in consumption meat influences our resistance and makes us vulnerable for diseases e.g. MRSA. Proven solutions are used outside Europe. How can we get the same results and comply with the European regulations? Jansen Poultry Equipment is developing a system to produce free from antibiotics, reduce fine dust and odor within the possibilities in Europe. More information? Visit us during the AgriFoodTech 2018 – booth 180.

 • 15:20-16:20

Expo

 • 16:20-17:30

Netwerkborrel

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 Limousin 3

Ontvangst

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1 - Limousin 3

Supporting European agrifood startups to launch innovative products in global markets

The purpose of the presentation is to present the novel and multifaceted approach of KATANA project in selecting and supporting 10 Euroepan innovative agrifood startups in their attempt to launch their products/ services in global markets. Innovative selections methods based on peer-to-peer evaluation and crowdfunding, along with tailored-made supporting services based on lean start-up methodologies are in the core of KATANA approach. The results are not aonly aiming to support 10 stellar teams but also top ave the way for democratizing innovation by engaging end-users in the funding decisions.

 • 10:45-11:10
 • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

HRA (Hygiëne Risico Analyse)

Het inschatten van de risico’s en de mogelijke gevaren op gebied van voedselveiligheid zijn de basis voor alle gesprekken die een voedselproducent heeft met ontwerpers, bouwers, operators en overige dienstverlenende partijen. De analyse zorgt voor een levend document en wat (liefst) door meerdere partijen bekeken en aangevuld wordt. Uiteindelijk kan de meest passende machine of installatie gebouwd worden voor de hygiënische applicatie. Samen met het HRA document leg je ook de grenzen en reinigingseisen vast.

 • 11:10-11:40

Pauze - bezoek expo

 • 11:40-12:35
 • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

Jiffy (door 1Plant) klaar voor de toekomst!

 • Jurgen Gouwy Projectmanager/Consultant, Uticon
 • Henri de Vreede Technical coordinator Sales / senior account manager, Jiffy Products International B.V.

Jiffy staat aan het begin van de keten en levert allerlei toonaangevende substraatproducten voor de tuinbouwsector. Jiffy zal laten zien wat de innovaties zijn in hun sector. Recent is door Jiffy een enorme volautomatische productielocatie in gebruik genomen. De 1Plant vervangt vijf fabrieken. Uticon is vanaf het begin betrokken geweest. Jurgen Gouwy zal u meenemen in het proces vanaf idee tot een draaiende 1Plant. Automatisering, reductie van transportbewegingen, MES, de mens centraal zijn een aantal onderwerpen die we toelichten. We kijken ook even terug. De 1Plant is nu bijna twee jaar in gebruik, wat zijn de resultaten van alle innovaties.

 • 12:35-13:30

Pauze - bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

Voedselveiligheid en houdbaarheidsverlenging door middel van hoge druk

Hoge druk conservering neemt een vlucht in delen van de wereld, Een grote recal op Listeria in Zuid Afrika, de wens naar minder ingrediënten, minder thermische belasting op producten, minder verspilling en langere houdbaarheid. Welke kansen bied high pressure processing .

 • 14:00-14:25
 • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

Inspectie systemen voor de voedselverwerkende industrie

De presentatie bespreekt diverse applicaties die zijn gerealiseerd door DVC Machinevision BV in de voedingsindustrie. DVC maakt sinds 2004 OEM-pluimveeinspectiemachines voor Meyn. In deze presentatie zal Dick Goudriaan erop wijzen dat deze machines niet alleen de verwerkingssnelheid van de slacht optimaliseren, maar tegelijkertijd het dierenwelzijn in en buiten de fabriek verhogen en de kwaliteit verbeteren van pluimveevlees in het algemeen. Verschillende applicaties van totale slachtproces zullen worden besproken.

 • 14:25-14:55

Pauze - bezoek expo

 • 14:55-15:20
 • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

ProMinent DULCOnneX Extended Connectivity

DULCOnneX is de intelligente oplossing voor digital fluidmanagement. De hoeveelheid gegevens die sensoren of pompen in installaties verzamelen, zal in de toekomst duidelijk toenemen. Het is belangrijk veel informatie te registreren, beschikbaar te stellen en efficiënt te gebruiken voor de sturing van processen. Hiervoor zijn op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen nodig met een hoge mate aan mobiliteit en transparantie. Gebruikers profiteren van directe toegang tot alle informatie van de apparaten en installaties ter plaatse. De basis vormen robuuste, adaptieve producten die in een netwerk op te nemen zijn en zich zelfstandig aan veranderende bedrijfstoestanden aanpassen.

 • 15:20-16:20

Expo

 • 16:20-17:30

Netwerkborrel

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 Limousin 3

Ontvangst

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1 - Limousin 3

Supporting European agrifood startups to launch innovative products in global markets

The purpose of the presentation is to present the novel and multifaceted approach of KATANA project in selecting and supporting 10 Euroepan innovative agrifood startups in their attempt to launch their products/ services in global markets. Innovative selections methods based on peer-to-peer evaluation and crowdfunding, along with tailored-made supporting services based on lean start-up methodologies are in the core of KATANA approach. The results are not aonly aiming to support 10 stellar teams but also top ave the way for democratizing innovation by engaging end-users in the funding decisions.

 • 10:45-11:10
 • Zaal 3 Tuinbouw

The SWEEPER-robot: Hands-free Production in High-Tech Greenhouses

In high-tech, large-scale greenhouse production, labour availability is becoming a major problem. Growers seek automated systems for time-consuming tasks like harvesting. Wageningen University & Research works on the future greenhouse with hands-free production. Decision support systems based on crop monitoring techniques as applied in f.i. precision spraying form the first step towards automated crop management. Robotic harvesting is the next step, in which vision techniques, mechatronic systems, machine-learning and artificial intelligence are used to actually touch and manipulate the crop. The SWEEPER robot demonstrated this year its capability to harvest sweet pepper in a commercial greenhouse.

 • 11:10-11:40

Pauze - bezoek expo

 • 11:40-12:05
 • Zaal 3 Tuinbouw

Stand van zaken precisietuinbouw

 • Erik Pekkeriet Senior Business Development Manager Agro Food Robotics, Wageningen University & Research

Het blijkt nog moeite om informatie te krijgen over de productie, kwaliteit, stressfactoren, ziekten en plagen per vierkante meter of per plant. Eerste systemen worden onderzocht en doen hun intrede. Wat is de stand van zaken en wat mag verwacht worden. En welke stappen zijn nodig voor implementatie. Voorbeelden vanuit fruit, gerbera en tomaat worden toegelicht.

 • 12:10-12:35
 • Zaal 3 Tuinbouw

Fruit 4.0: naar een datagedreven fruitteelt

 • Dirk de Hoog Onderzoeker, Wageningen University & Research

Het project Fruit4.0 is een samenwerking tussen verschillende toeleveranciers in de Fruitteeltsector, de Nederlandse Fruittelers Organisatie en Wageningen University and Research. Samen zijn we bezig om de data die beschikbaar is in de fruitteeltketen beter toe te passen in de teelt.

 • 12:35-13:30

Pauze - bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 3 Tuinbouw

The future is now: (r)evolution in the greenhouse

Octinion is a commercial R&D company creating and commercializing innovations in the agro and food sector. We will present an overview of the current trends in greenhouse innovations, with a focus on strawberries. We’ll give actual examples, including scouting, nursing and harvesting of strawberries.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 3 Tuinbouw

Hoe geprinte elektronica en nieuwe sensoren de tuinbouw gaan verbeteren

TNO Holst Centre ontwikkelt hybride geprinte elektronica. Printed circuit board toepassingen worden op flexibele folies gemaakt, waarmee nieuwe mogelijkheden zoals lichtgewicht, flexibele en goedkope producten ontstaan voor een veelheid aan toepassingen. Binnen het Interreg Grow project worden nieuwe sensoren ontwikkeld voor de tuinbouw, om voor meer en betere monitoring te zorgen van bijvoorbeeld licht, voedingsstoffen in water en condities in de lucht. Na een uitleg over de mogelijkheden van geprinte elektronica zal het Grow project verder worden toegelicht, en zullen er resultaten worden getoond van nieuwe sensoren.

 • 14:25-14:55

Pauze - bezoek expo

 • 14:55-17:00
 • Zaal 3 Tuinbouw

Eindpresentaties Hackathon Redesign your Agri & Food Business

14.55 - 16.05  Opening eindpresentaties van Hackathon
16.05 - 16.20 Teams presenteren oplossingen aan publiek en jury
16.20 - 16.50 Juryberaad. Wie worden de winnaars?
16.50 - 17.00 Prijsuitreiking door jury  

 • 16:20-17:30

Netwerkborrel

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1 Limousin 3

Ontvangst

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1 - Limousin 3

Supporting European agrifood startups to launch innovative products in global markets

The purpose of the presentation is to present the novel and multifaceted approach of KATANA project in selecting and supporting 10 Euroepan innovative agrifood startups in their attempt to launch their products/ services in global markets. Innovative selections methods based on peer-to-peer evaluation and crowdfunding, along with tailored-made supporting services based on lean start-up methodologies are in the core of KATANA approach. The results are not aonly aiming to support 10 stellar teams but also top ave the way for democratizing innovation by engaging end-users in the funding decisions.

 • 10:45-11:10
 • Zaal 4 Agri

Pitches startups - onder leiding van StartLife

Onder leiding van Jan Meiling van StartLife geven onderstaande bedrijven een pitch:

Saia agrobotics: Ruud Barth
Agrisim: Ronald de Bruijn
Multitooltrac: Paul van Ham
Wingsprayer: Harrie Hoeben
Direct Dairy: Andrey Kuteynikov
Vegger: Paulien van de Vlasakker
DB2Vision: Ingo Breukers

 

 • 11:10-11:40

Pauze - bezoek expo

 • 11:40-12:05
 • Zaal 4 Agri

Hyperspectral Imaging and it's benefits in Agriculture

Hyperspectral imaging can be used for detecting plant diseases, phenotyping, seeds sorting, fruit sorting, content of meat and the benefit => reduction of waste.

 • 12:10-12:35
 • Zaal 4 Agri

Samenwerking bij fenotypering: van visie naar Vision

 • Marco Rijstenbil Specialist Cultivation & Trial Technology Projects, Rijkzwaan

Hoe ontstaat een partnerschip? Dit ontstaat niet zomaar en is o.a. gebaseerd op een duurzame relatie tussen klant en leverancier. Strategie, financiën, vertrouwen, doorzetten en evalueren zijn een aantal sleutelwoorden bij het ontstaan van een goed partnerschap. In deze lezing wordt weergegeven hoe de "IC Scout XL fenotyperingsboom" tot stand is gekomen in samenwerking met machinefabriek Steketee. Wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerking?

 • 12:35-13:30

Pauze - bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 4 Agri

INTER-IOT Project

 • Roel Vossen Senior Project Manager/System Architect, Neways Techonologies BV

INTER-IoT aim is to design, implement and test a framework that will allow interoperability among different Internet of Things (IoT) platforms.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 4 Agri

Imagine the future for entrepreneurs in the food sector

This workshop will let you peek into the future. You will imagine being an entrepreneur in one of the future scenarios that were pulled together by the European Commission. Scenarios are useful ways to picture possible futures. Let yourself be inspired.

 • 14:25-14:55

Pauze - bezoek expo

 • 14:55-15:20
 • Zaal 4 Agri

De waarde van data voor de gebruiker

Met een snelle opkomst van digitale toepassingen in de landbouw kunnen meetgegevens een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering worden. Maar hoe zal zich dit in de praktijk vertalen.

 • 15:20-16:20

Expo

 • 16:20-17:30

Netwerkborrel