De drone demo's vinden plaats in de Drone Area in de pauzes:
11:15-11:30 uur
13.00-13:15 uur
14:30-14:45 uur

Het bewaken van de kwaliteit in grotere geconditioneerde ruimte, waar voedsel wordt geproduceerd, kan op verschillende manieren. Een die tot de verbeelding spreekt is een drone uitgerust met verschillende sensoren, die random, autonoom en op willekeurige tijdstippen en plaatsen deze kwaliteit meet. Ten eerste is aangetoond dat de condities waaronder het product wordt verwerkt, bijvoorbeeld vleesproducten, optimaal zijn, maar ook kan deze data aan het “Tracking & Tracing” protocol kunnen worden toegevoegd. Dit geldt o.a. ook voor opslag van voedselproducten in de diverse magazijnen. Onderdeel van de demo is het vliegen met een drone uitgerust met o.a. temp/RV sensor.

WMI 2drone project BV