Programma

  • Uitgebreid lezingenprogramma
  • Eindsymposium Precisielandbouw 2.0
  • AgriFoodTech Platform Congres
  • Meet & Match
  • Side Events

Heeft u interesse om een lezing te verzorgen, neem dan contact op met Timo van Leent, telefoon (040)2969922 of e-mail t.leent@mikrocentrum.nl.

Lezingenprogramma: de thema's

De lezingen worden grotendeels ingedeeld voor een bepaalde doelgroep. De lezingen binnen deze tracks gaan over High Tech & ICT innovaties die helpen actuele thema's aan te pakken. De doelgroepen met bijbehorende thema's zijn:

Vollegrond/akkerbouw

Thema's: Ziektedruk, bemesting, bodemgezondheid, oogstvoorspelling, etc.

(Glas)tuinbouw

Thema's: Energie, van het gas af, CO2, oogstvoorspelling, robotisering, klimaat, etc.

Voedselverwerkende industrie

Thema's: Kwaliteit, voedselveiligheid, hygiëne, flexibiliteit, etc.

Machinebouwers voor voedselverwerking

Thema's: Foodsafety, hygiëne, clean, etc.

Machinebouwers voor agri

Thema's: Gebruiksvriendelijkheid, onderhoud, connectivity, duurzaamheid, etc. 

Naar programma 12 december

Naar programma 13 december

AFT precisielandbouw

Eindsymposium Precisielandbouw 2.0

Op de AgriFoodTech beurs in Den Bosch wordt ter afsluiting van het programma Precisielandbouw 2.0 een symposium georganiseerd op woensdag 12 december 2018. Op dit symposium zal uitgebreid worden ingegaan op de bijdrage van Precisielandbouw aan de verduurzaming van de agrarische sector en de voordelen die telers en loonwerkers met precisielandbouw kunnen behalen. Hierbij zal ook de verbinding worden gelegd met nog lopende programma’s op het gebied van precisielandbouw zoals Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).  

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Het doel van precisielandbouw is meer opbrengst per hectare met minder input en milieubelasting. 

Naast strategische besluiten op bedrijfsniveau vormen operationele handelingen op plantniveau de basis voor verdere optimalisering van de productie en verduurzaming van de teelten. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er moet gebeuren terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of per plant bepaald wordt. Precisielandbouw is een data-intensive activiteit, remote en near-by sensoren zijn nodig voor het waarnemen van gewassen, bodem, ziekten en plagen, weersomstandigheden etc. (Waarnemen). Op basis van de sensorwaarden wordt door specifieke software met beslisregels en modellen de toestand van het gewas (of bodem) en eventuele gebreken of behoeftes vastgesteld (Diagnosticeren) en bepaald of en zo ja welke plaats-specifieke behandeling nodig is (Beslissen). Tenslotte moet de operationele behandeling ook uitgevoerd worden, vaak door aansturing van apparatuur en machines (Uitvoeren). Na evaluatie begint de keten weer opnieuw. De precisielandbouw systematiek is in ontwikkeling binnen de gehele de agri-food sector.

AgriFoodTech Platform Congres 2018: De Innovatie Dialoog

"Op naar een verantwoord voedselsysteem"

Bedrijven innoveren om succesvol te zijn. De maatschappij vraagt om een duurzaam en verantwoord voedselsysteem. Maatschappelijk verantwoord innoveren biedt daarom kansen om nog succesvoller te zijn voor zowel jouw onderneming als voor de maatschappij. De belangrijke vraag is echter HOE? Om erachter te komen wat dit voor uw organisatie betekent is het voeren van ‘het echte gesprek’ cruciaal.

Tijdens het AgriFoodTech Plaform congres op 12 december staat daarom het voeren van de Innovatie Dialoog centraal. Met ondernemers uit de Agri, Food en Tech en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, onderzoek, overheid en maatschappelijke organisaties gaan wij aan tafel met maatschappelijk verantwoord innoveren op het menu.

Naar AgriFoodTech Platform Congres

AgriFoodTech Platform Congres

EEN.nl

Neem deel aan de Meet&Match

Enterprise Europe Network organiseert in samenwerking met het Mikrocentrum en RVO.nl een internationale b2b matchmaking tijdens de AgriFoodTech beurs op 12 en 13 december 2018. Het doel van het meet & match event is om relevante contacten te vinden in de gehele sector.

Een aantal redenen waarom u dit meet & match event niet mag missen:

  • De mogelijkheid om in een korte tijd veel interessante contacten te ontmoeten.
  • De mogelijkheid om in bilaterale face-to-face gesprekken van een half uur uw projectidee en/of business propositie meer in detail te bespreken. Uw voorbereide gesprek levert u veel meer op dan het uitwisselen van uw visitekaartje alleen.
  • Het ontmoeten van sleutelpersonen uit de gehele keten: van toeleverancier tot machinebouwer tot agrariër & teler tot levensmiddelenindustrie
  • Het verder ontwikkelen van uw nationale en internationale netwerk.
  • De combinatie van de beurs, het congres en de meet & match gesprekken maakt het evenement ideaal om gericht op maat te kunnen netwerken. Een aantal van de zeer interessante sprekers neemt ook deel aan de meet & match.

Aanmelden Meet & Match