Programma 11 december

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:35-11:30
 • Zaal 1

Paneldiscussie - Mens en technologie: Impact van robotisering

Economisch, menselijk, verschuiving van werkzaamheden, veranderende arbeidsomstandigheden, (geluid, temperatuur, licht)  kansen voor duurzame productie, gevolgen voor sfeer.

Panelleden (6) :
Moderator Simone Ritzer - Wageningen Dialogue Center.
WUR - Peter Groot Koerkamp - Professor Robot technologie
Saia Agrobotics - Ruud Barth
Erasmus universiteit - Oane Visser - Associate Professor in Rural Development Studies International Institute of Social Studies (ISS)
Glastuinbouw Nederland  - Peter Loef 
WUR Economics - Sjaak Wolfert
WUR-  Paul Goethals Business manager Agro Food Robotics


Dialoog Mens en Technologie

Bij Wageningen University & Research ontwikkelen we technologische innovaties in de Agri Food keten, daarnaast zijn we ons bewust van de maatschappelijke effecten. Wageningen University & Research wil daarom de komende jaren extra energie steken in het aangaan van de dialoog met de samenleving. Zowel positieve als mogelijk negatieve ontwikkelingen brengen we ter tafel, waarbij we partijen samen willen brengen die hierop actie kunnen ondernemen.

Tijdens de Agri Food Tech in ’s-Hertogenbosch starten we de dialoog over mens en technologie in de Agro Food sector op 11 december om 10.30 uur, na afloop van de keynote speech van prof. Peter Groot Koerkamp.

Deze dialoog willen we het komende jaar met de hele sector voortzetten. Hoe democratiseren we technologisering in de Agro Food sector? Welke ontwikkelingen zijn nodig zodat technologische ontwikkelingen in de sector niet alleen meer productiviteit en kwaliteit oplevert, maar ook positieve maatschappelijke en duurzame effecten?

Denkt u met ons mee? Welke onderwerpen moeten besproken worden en welke partijen moeten hierbij aanwezig zijn? Mail ons uw gedachten of interesse in deelname via wageningen.dialogue@wur.nl

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • Zaal 1

Robots, Cobots & digitale technieken in de Voedingsindustrie

De voedselverwerkende industrie kent nog steeds veel handmatige werkzaamheden, niet altijd in de meest arbeidsvriendelijke omgeving. En het personeel voor deze werkzaamheden wordt niet alleen duurder, maar ook schaarser.
Kunnen Robots, Cobots & andere digitale technieken een helpende hand bieden ?  
John de Groot geeft een toelichting op de huidige stand van de technologie en de ondersteuning voor de voedselverwerkende industrie vanuit het Cotemaco-initiatief.

 • 12:25-12:50
 • Zaal 1

Plukon & Google Cloud

Plukon digitaliseert met Google en g-company. Gedurende deze sessie vertellen wij u onder andere over hoe Plukon naast een volledig digitale werkplek voor haar eigen werknemers, ook een online portaal (plukonnect) voor haar pluimveehouders en andere ketenpartners heeft ontwikkelt.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 1

Agro-Food: hoe kunnen producenten, verwerkers en consumenten samen werken?

De verschillende beschikbare toepassingen zullen toegelicht worden, en hoe ze toelaten dat producenten, consumenten en de tussenliggende spelers in de waardeketen kunnen samen werken aan een betere uitwisseling van informatie en inzichten. Dit laat toe de gebruikte middelen in de ganse waardeketen beter te benutten.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 1

Praktijk toepassingen van big data in de mengvoeder industrie

KSE ontwikkelt en implementeert procesbesturing software voor industriële batch productieprocessen en doseersystemen. Deze software wordt vooral in de mengvoederindustrie toegepast. Een operationele fabriek en een machine genereren ongelooflijk veel procesdata. KSE heeft ruimschoots ervaring hoe deze data kan worden toegepast, voor benchmarking en optimalisatie. Michiel zal eea in de presentatie demonstreren aan de hand van praktijkcases. Ook gaat hij in op het vermarkten van data en de business modellen die in de loop der tijd zijn ontstaan.

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 14:50-15:15
 • Zaal 1

Manufacturing Atlas - een bewezen aanpak voor supply chain en productie

Manufacturing Atlas van CGI is een bewezen aanpak voor verbetering en transformatie van uw supply chain en productie, met speciale aandacht voor informatievoorziening. Met andere woorden, de juiste informatie voor de juiste persoon op het juiste moment.
Voor deze informatievoorziening wordt steeds meer gebruik gemaakt van innovatieve technologie, zoals Industrial Internet of Things, Big Data analyse en smart sensoren, waarbij cybersecurity en cloud computing een belangrijke positie innemen.
In deze lezing wordt u meegenomen in de vier stappen van Manufacturing Atlas:

• Vision
• Shape
• Change
• Deliver

 • 15:20-15:45
 • Zaal 1

Programma Pallas - Uniformering van organisatie en techniek

Programma Pallas is ontstaan uit de ervaring en overtuiging dat de introductie van nieuwe techniek alleen kan slagen als de business voorop staat.
Onderdeel van het programma is “Uniformering”, dat niet alleen gaat over het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor procesautomatisering, maar uniformering in de breedste zin van het woord.
In analogie met de lezing over Manufacturing Atlas, is gestart met Visie op water maken en daaropvolgend een “Shape” stap, die nu in volle gang is.
Deze lezing gaat over de aanpak bij Vitens en waarom voor deze aanpak is gekozen.

 • 16:00-17:15
 • Zaal 1

Programma namens AgriFoodTech Platform

 

  Dagvoorzitter | Peter Ros
Peter verwart, ontwart en duidt. Of mensen nu aan het denken gezet moeten worden, in de actiestand moeten komen of eens fijn op een andere manier naar de wereld willen kijken, Peter zorgt voor energie, inspiratie en (inter)actie!
   
16:00 - 16:30 Keynote | Leen Zevenbergen 'Innoveer of disappear'
  Leen Zevenbergen AFT2024

Leen Zevenbergen | auteur, ondernemer op het gebied van duurzaamheid en leiderschap.
Onder de noemer ‘Innoveer of Disappear’ deelt hij zijn visie over de rol van tech in de toekomst. Zevenbergen weet het zeker: alleen duurzame en innovatieve bedrijven gaan overleven.
   
16:30-17:00 Interactieve sessie met Leen Zevenbergen, Ruud Zanders en Eelco Osse (Osse Group)

 • 18:00-21:30
 • Limousin 1

AgriFoodTech Platform Festival; Be Smart: innoveer & investeer

18:00-18:30 Opening en speech | Marjolijn Sonnema
  Marjolijn Sonnema AFT2021

Marjolijn Sonnema | Directeur-Generaal
Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
   
 18:30-20:30 Reis door de keten met walking dinner
   
 19:20-19:35 Centrale presentatie Robotics SRI International |Alexander Kernbaum
  Alexander Kernbaum AFT2019

Alexander Kernbaum | deze creatieve onderzoeker met ervaring in het ontwerpen, ontwerpen en fabriceren van innovatieve robotplatforms. Hij is de uitvinder van verschillende nieuwe actuatoren die in licentie zijn gegeven aan grote fabrikanten en zijn uitgegroeid tot nieuwe bedrijven.
   
20:30-21:30 Dessertbuffet met challenges

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:35-11:00
 • Big data & ICT in Agri ism VIAS

Consument georiënteerde product ontwikkeling

 • 11:05-11:30
 • Big data & ICT in Agri ism VIAS

High Tech meets Agri Food

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • Big data & ICT in Agri ism VIAS

Frietje Precies: Duurzaamheid verkopen via een private label

Friet eten en tegelijk de bodem verbeteren? Foodup! Brabant en Van den Borne Aardappelen zijn met strokenteelt begonnen en hebben met partners het Frietje Precies ontwikkeld. Een bodemvriendelijk frietje gemaakt van aardappel, pastinaak en bataat. Verbouwd met behulp van drones, sensoren en heel veel data. De teelt is optimaal, maar de verwaarding van kleinere voetafdruk blijkt lastig. Jacob is daarom begonnen met natuurinclusieve landbouw en de verwaarding van de betere grondstof met de keten. Door opnieuw naar de teelt EN keten EN consument te kijken is Frietje Precies een zgn. private label van Van Den Borne Aardappelen; alles van bodem tot bord in eigen regie.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Proces- en kwaliteitsverbetering in Foodprocessing

Voedselkwaliteit en datakwaliteit gaan samen

Er is steeds meer behoefte aan productanalyse tijdens het proces met betrekking tot voedselkwaliteit en gezondheidseigenschappen.
Endress+Hauser heeft in de laatste jaren veel geïnvesteerd in procesanalytische technologieën en in het bewaken en beveiligen van sensoren die de bron van de data zijn. Op deze manier biedt digitalisatie unieke kansen voor de operators en procestechnologen van de fabriek om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het proces te verhogen.
Door middel van voorbeelden uit de praktijk wordt aangetoond wat vandaag de dag al mogelijk is om uw productkwaliteit te verbeteren, productblokkades te voorkomen en verspillingen te vermijden.

 • 14:00-14:25
 • Proces- en kwaliteitsverbetering in Foodprocessing

De voordelen van digitale inspecties in proces- en kwaliteitscontrole

In deze lezing zullen de voordelen van digitale inspecties voor proces en kwaliteitscontrole toegelicht worden. Alsmaar meer voedselbedrijven maken de stap om operatoren aan de lijn te ondersteunen met tablets en digitale inspectielijsten. Wat zou dit voor uw
bedrijf kunnen betekenen?

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 14:50-15:15
 • Rob2Pheno

Automatische tomaat-fenotypering: van deep learning tot geïntegreerde opbrengstvoorspelling

Fenotypering is arbeidsintensief, saai en foutgevoelig - typisch een activiteit die je zou willen automatiseren. Helaas is dat vaak niet makkelijk. Recente stappen in automatische beeldherkenning en robotisering hebben ertoe geleid dat de eerste systemen in de ontwikkelfase zijn gekomen. In deze lezing presenteren we resultaten van het Rob2Pheno TKI-project, een samenwerking tussen WUR en ENZA, waarin een robot is ontwikkeld die ‘s nachts autonoom door een tomatenkas rijdt en met behulp van eenvoudige camera’s beeld- en diepteinformatie opneemt. Hieruit kan bijvoorbeeld de verwachte opbrengst worden bepaald, zowel in termen van aantallen tomaten als gewicht.

 • 15:20-15:45
 • agROBOfood

Towards a European network and effective adoption of robotics technologies

 • Kees Lokhorst Projectleider agROBOfood project, Wageningen University & Research

Vanaf juni 2019 wordt door agROBOfood, een EU-project van 16 miljoen euro, het Europese ecosysteem voor het effectief toepassen van roboticatechnieken binnen de Europese agrifoodsector gebouwd. agROBOfood zal het digitale transformatieproces versnellen en heeft tot doel de efficiëntie en concurrentiepositie van de Europese agrifoodsector te verbeteren. Met de oprichting van een duurzaam netwerk van Digital Innovation Hubs en Competence Centers vormt agROBOfood de schakel tussen de robotica en de landbouw, tussen R&D en het bedrijfsleven. Als gevolg hiervan wordt het huidige ecosysteem geconsolideerd, uitgebreid en versterkt. Open calls en innovatie experimenten worden ingezet om te demonstreren dat het agROBOfood netwerk werkt en dat robotica zinvol is voor praktische toepassingen. 

 • 15:45-16:30
 • Zaal 2

Bezoek Expo

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:35-11:00
 • Zaal 3

Miniaturized near-infrared spectral sensors for agrifood applications

We will discuss the development of innovative spectral sensors capable of identify and quantify key properties of fruits, plants and soils along the full food production chain: on the field by farmers, in greenhouses, in storage areas, in the process line on conveyor belts. This innovative technology is based on detector arrays sensitive to distinct infrared bands, having dimensions similar to current smartphone’s cameras. They will offer a fast, contactless, and non-invasive method to retrieve the key composition of materials without the need of sample preparation, directly on-the-field.

 • 11:05-11:30
 • Zaal 3

EZ Factory: “Checks, taken, werk instructies en audits eindelijk papierloos in 1 mobiele oplossing”

EZ Factory apps: dé oplossing voor veel uitdagingen in productie.
Veel productie omgevingen ervaren dagelijks dezelfde problemen. Misschien herkent u ze wel?

• Weinig inzicht in veiligheid
• Veel verspilling en soms afwijkende productkwaliteit
• Achterhaalde instructies voor operators (op papier)
• Lijnen die onnodig stilstaan
• Inefficiënte werkprocessen
• Operators worden te weinig betrokken bij verbetering
• Weinig overzicht en veel gebruik van papier

Hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we de operator meer plezier in zijn werk geven? Eén van de antwoorden op deze vragen is digitalisering met behulp van de EZ-GO app, die is samen met operators van gerenommeerde bedrijven ontwikkeld om de dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger te maken. Dankzij de EZ-GO app weet iedere operator nu in enkele klikken precies wat hij moet doen, wanneer hij dat moet doen en hoe te doen. Zo maken zij hun werk eenvoudig, overzichtelijk en leuk.
Randy Appiah en Robert Bouwman geven tijdens hun presentatie meer informatie over hun bedrijf EZ Factory, de voordelen van digitaal werken met apps werken in een fabriek en een demonstratie van de EZ GO app.

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • Zaal 3

Praktische ervaringen blockchain in voedselketens

Blockchain geeft grote mogelijkheden voor de toepassing in complexe hedendaagse voedselketens. Na het initiële enthousiasme is het nu tijd om te kijken naar de ervaringen uit de praktijk. Wat zijn toepassingen in voedselketens die zich goed lenen voor deze techniek? Wat zijn de aandachtspunten bij de implementatie? Hoe ga je om met de samenwerking die nodig is om inzicht te geven in je voedselketens? Wat is er nodig voor een succesvolle implementatie? Wilbert Hilkens van FoodInsights neemt u mee in zijn verhaal naar de antwoorden op deze vragen.

 • 12:25-12:50
 • Zaal 3

Green Cities in China

China is rapidly urbanizing, by 2030 estimations are that there will be more than 1 billion urban consumers. This rapid urbanization has consequences for ensuring food security and safety in these cities and creates challenges to secure healthy living conditions and water management. Feeding megacities require novel farming concepts. Access to and availability of fresh and safe food becomes more important. Together with the Netherlands Embassy in Beijing RVO set up an assignment to do research on the concept ‘Green Cities in China’ in order to find the challenges and opportunities arising in China’s Cities.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-15:45
 • Zaal 3

Agrofood en Hightech: samenwerking de sleutel tot succes! Provincie Noord-Brabant

Besloten.
Alleen op uitnodiging van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij vier jaar Innovatieprogramma Agrofood en met name de crossover Agrofood meets Hightech. Ook geven we een doorkijk naar de toekomst. Hoe willen we verder gaan?

We gaan in op de samenwerking die nodig is om tot resultaten en succesen te kunnen komen. Ingegaan wordt op de complexiteit van deze processen en de rol die eenieder hierin speelt. Ook laten we resultaten zien (bv in de vorm van een filmpje of door het laten zien van een prototype) .

De volgende drie thema's staan centraal (op ieder podium een thema):
- Smart Farming (robotisering, precisielandbouw, dataficatie)
- Verwaarden van reststromen
- Eiwittransitie.

 

 • 15:45-16:30
 • Zaal 2

Bezoek Expo

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:35-11:00
 • Patenten, samenwerking en financiering

Jouw technologie laten winnen in de Agrifood

 • Carlo van Pelt Advies en interim management o.g.v. ontwikkelen van markten en klanten, TechAlive! marketing & communications

Een grotere behoefte aan gezond voedsel, retailers onder het vergrootglas van actiegroepen, tekort aan water, landbouwers en veehouders die steeds duurzamer en efficiënter moeten werken onder druk van de politiek en de publieke opinie....
Er is behoefte aan oplossingen in de Agrifood-sector bij diverse spelers en dus aan slimme technologie. Hoe zorgen technische spelers ervoor dat de beslissers in de Agrifood hen vinden, begrijpen wat hun technologie voor hen kan betekenen om daarna samen in scoringspositie te komen en te blijven? In deze lezing laat marketingstrateeg Carlo van Pelt van TechAlive! zien hoe technologiebedrijven kunnen scoren in het complexe speelveld van de Agrifood.

 • 11:05-11:30
 • Patenten, samenwerking en financiering

Laat legal geen spelbreker zijn bij samenwerking

Nieuwe technieken, (nieuwe) toepassingen van technieken in cross overs, worden vaak tot stand gebracht door samenwerking.
Samenwerking betekent ook dat een ander een blik werpt in jouw keuken. Soms betekent dit ook dat een ander kennis krijgt van jouw know how en bedrijfsprocessen.
Of jij krijgt dergelijke informatie van een ander. Open innovatie. Ook wanneer het bedrijfsgevoelige informatie betreft?
Dit biedt kansen en risico’s. Hoever wil je gaan? Wat mag wel en wat mag niet, volgens de mededingingsautoriteit? Hoe maak je de juiste afspraken? Hoe leg je deze vast?
De samenwerking kan vervolgens tot iets nieuws leiden. Bijvoorbeeld nieuwe data.
(Big) Data wordt het nieuwe goud. Wie mag wat daarmee doen? En wat wanneer de samenwerking eindigt? Hoe houd je grip op jouw data?
Wij zien kansen en helpen graag om kansen te benutten.
In mijn presentatie zal ik praktische tips geven en valkuilen benoemen.

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • Patenten, samenwerking en financiering

Bescherming van Intellectueel Eigendom in de AgriFood

Concurrentievoordeel kan het verschil maken tussen falen en succes. Intellectuele Eigendomsrechten zoals patenten en modellen, spelen daarbij een cruciale rol. Enerzijds kan adequate bescherming van uw innovaties ervoor zorgen dat u de concurrent een stap voor blijft. Anderzijds kunnen de IE-rechten van uw concurrent uw plannen dwarsbomen.

Kortom: ondernemen doet u niet in een vacuüm. Nyske Blokhuis, octrooigemachtigde bij EP&C, legt uit hoe u voorkomt dat u verrast wordt door het Intellectuele Eigendom, maar er juist de vruchten van plukt. 

 • 12:25-12:50
 • Patenten, samenwerking en financiering

Selective harvesting: the way to success through trial and error

From the start in 2014, Cerescon has faced enormous challenges in the development of their selective harvesting robot for white asparagus. Challenges to get the technology working, to get the financing, to build a company in addition to a product and to actually connect to the market. Not everything goes well at once. But with stubborn persistence, trial and error and never giving up, something beautiful has been achieved.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Analysetechnieken

Magnify your product - Microstructure Research Methodologies

Understanding the microstructure of agrifood products is key for obtaining stable products and getting leads for further innovations. The current presentation will address opportunities and challenges in microstructure research, reviewing current methodologies in light microscopy, laser microscopy, and electron microscopy. Often, combinations of different types of microscopy provide the best insight in product structure. There will be special emphasis on how to efficiently tackle microstructure research questions and how to find the best combination of methodologies. Aim of this contribution is to guide the audience in the complex world of microscopy and microstructure research, reviewing proven workflows and methodologies.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 4

Microplastics in Food and Beverages

Microplastics are present in food and beverages and a lot of academics and industry people will know how many MP are present, how big they are and will identify.
This can be done by our solution: FTIR/RAMAN with Particle wizard.

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 14:50-15:15
 • Zaal 4

Intelligent and Compact Power Distribution Module

More and more smart components in the vehicle and less and less installation space are topical subjects in the market. The SCS200 is the right answer to all these requirements.
It is an intelligent power distribution system, allowing decentralised control and monitoring of loads via the CAN bus. The design features a pcb-based power distribution in a compact IP67 enclosure.
The SCS200 modules are plug-and-play solutions which help you reduce space and wiring time. Diagnostic capabilities (load current, voltage, load protection, status) and integral CAN connection ensure reliability and connectivity at the same time. The SCS200 was especially designed for the use in construction machinery, agricultural machinery and special vehicles.

Your benefits
- Enhanced safety and load management through diagnostic functions  and CAN connectivity
- Space-saving and flexible installation due to compact IP 67 housing
- Reduction of wiring effort through Plug&Play solution

 • 15:20-15:45
 • Zaal 4

De digitale transformatie naar een optimale shopping experience

De klant centraal! Heel cliché, maar van onmisbaar belang voor een succesvolle online strategie. Gebruiksgemak, snelheid en inspiratie spelen een belangrijke rol bij het creëren van de optimale shopping experience. Maar waar moet je beginnen?

Het CloudSuite e-commerce platform is speciaal ontwikkeld voor groothandels en merkfabrikanten binnen de food sector. Binnen deze sector spelen prijsafspraken, levertijden en bestellijsten een belangrijke rol in het bestelproces. Daarnaast heb je vaak te maken met een vers en eigen assortiment, waarbij klanten dagelijks producten bestellen. Vanuit onze realistische visie nemen we je graag mee in een aantal praktijkvoorbeelden.

 • 15:45-16:30
 • Zaal 2

Bezoek Expo