• 11:55-12:20
  • Patenten, samenwerking en financiering

Bescherming van Intellectueel Eigendom in de AgriFood

  • Nyske Blokhuis
  • EP&C

Concurrentievoordeel kan het verschil maken tussen falen en succes. Intellectuele Eigendomsrechten zoals patenten en modellen, spelen daarbij een cruciale rol. Enerzijds kan adequate bescherming van uw innovaties ervoor zorgen dat u de concurrent een stap voor blijft. Anderzijds kunnen de IE-rechten van uw concurrent uw plannen dwarsbomen.

Kortom: ondernemen doet u niet in een vacuüm. Nyske Blokhuis, octrooigemachtigde bij EP&C, legt uit hoe u voorkomt dat u verrast wordt door het Intellectuele Eigendom, maar er juist de vruchten van plukt.