• 13:30-15:45
  • Zaal 3

Agrofood en Hightech: samenwerking de sleutel tot succes! Provincie Noord-Brabant

  • George Parker

Besloten.
Alleen op uitnodiging van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij vier jaar Innovatieprogramma Agrofood en met name de crossover Agrofood meets Hightech. Ook geven we een doorkijk naar de toekomst. Hoe willen we verder gaan?

We gaan in op de samenwerking die nodig is om tot resultaten en succesen te kunnen komen. Ingegaan wordt op de complexiteit van deze processen en de rol die eenieder hierin speelt. Ook laten we resultaten zien (bv in de vorm van een filmpje of door het laten zien van een prototype) .

De volgende drie thema's staan centraal (op ieder podium een thema):
- Smart Farming (robotisering, precisielandbouw, dataficatie)
- Verwaarden van reststromen
- Eiwittransitie.