• 11:05-11:30
  • Precisie Tuinbouw ism WUR

De oogst van meer technologie in de fruitteelt

  • Carlijn Savelkouls MSc MBA
  • Wageningen Economic Research

De uitdaging voor Nederlandse fruittelers ligt in het continu vinden van de balans tussen zo duurzaam mogelijk produceren en een efficiënte en rendabele teelt. Om dat te bereiken kan betrouwbare, up-to-date informatie niet ontbreken. Technologische innovaties op het gebied van internet, sensoren, drones en robots, maken het bovendien mogelijk om deze informatie te verzamelen. Maar voor deze revolutie in de fruitteelt moeten technologieën, bedrijfsmodellen en datamanagement verder ontwikkeld worden.
Gedurende de afgelopen jaren heeft Wageningen Research, samen met verschillende bedrijvenpartners vanuit de hele fruit sector, een platform ontwikkeld voor de monitoring van vrucht- en boomgroei, een slimme spuit ontworpen en gevalideerd en feedback loops vanuit oogst en sorteergegevens gecreëerd. Dit is een eerste stap richting de ontwikkeling van een multifunctionele robot en het gebruik van data door de hele waardeketen. Het koppelen van databronnen en het beschikbaar stellen hiervan is dan ook een belangrijke focus van het consortium.