• 13:30-13:55
  • Zaal 1

Agro-Food: hoe kunnen producenten, verwerkers en consumenten samen werken?

  • Walter Stiers
  • IBM

De verschillende beschikbare toepassingen zullen toegelicht worden, en hoe ze toelaten dat producenten, consumenten en de tussenliggende spelers in de waardeketen kunnen samen werken aan een betere uitwisseling van informatie en inzichten. Dit laat toe de gebruikte middelen in de ganse waardeketen beter te benutten.