• 14:50-15:15
  • Rob2Pheno

Automatische tomaat-fenotypering: van deep learning tot geïntegreerde opbrengstvoorspelling

  • Dr. Ron Wehrens
  • Wageningen University & Research

Fenotypering is arbeidsintensief, saai en foutgevoelig - typisch een activiteit die je zou willen automatiseren. Helaas is dat vaak niet makkelijk. Recente stappen in automatische beeldherkenning en robotisering hebben ertoe geleid dat de eerste systemen in de ontwikkelfase zijn gekomen. In deze lezing presenteren we resultaten van het Rob2Pheno TKI-project, een samenwerking tussen WUR en ENZA, waarin een robot is ontwikkeld die ‘s nachts autonoom door een tomatenkas rijdt en met behulp van eenvoudige camera’s beeld- en diepteinformatie opneemt. Hieruit kan bijvoorbeeld de verwachte opbrengst worden bepaald, zowel in termen van aantallen tomaten als gewicht.