Programma 12 december

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Precision Livestock Farming - applications and challenges

More and more sensors are being installed in dairy farms, pig units and poultry farms, and data are gathered, aiming to monitor production, health and welfare of livestock. What sensors are used in individual or group animal housing systems and how are the data used in management? What are the challenges in using these systems?

 • 10:35-11:00
 • EVMI Congres

Opportunities for valorizing data in dairy

FrieslandCampina is one of the largest dairy-cooperatives in the world, in terms of the yearly volume of milk being valorized.
Sustainability is at the heart of the strategy of FrieslandCampina, which is not the purpose solely for the dairy products. It concerns more sustainable practices throughout the whole supply-chain, from grass to glass.
On farm level practices to strengthen animal welfare, better land use to enhance biodiversity and reduce impact on climate and environment requires knowledge. This means hands-on knowledge for farmers, but also sophisticated use of data.
The opportunities of milking both cows and data are shared in this presentation. 

 • 11:05-11:30
 • EVMI Congres

Blockchain: belofte en werkelijkheid

Blockchain: volgens de goeroe ‘het nieuwe internet’, volgens de scepticus een ‘oplossing zonder probleem’.
In de food sector omarmen steeds meer partijen blockchain als dé technologie die ketens transparant, efficiënt en veilig gaat maken. Maar verwachten we niet teveel?

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • EVMI Congres

Toepassing van moderne technologiën in het verduurzamen van de keten

Kortere, transparante ketens helpen in het realiseren van impact bij het verduurzamen. Om dat te bereiken zet Verstegen moderne technologiën in. Denk daarbij aan geodata en blockchain. Graag neem ik de toehoorders mee in het verhaal over waarom we dat doen en waar we tegen aan lopen.

 • 12:25-12:50
 • EVMI Congres

Digital Innovation at HEINEKEN

At HEINEKEN International we are inspired by people to brew the best beers and extend that same passion to all our brands, products and activities. In a rapidly changing world the amount of uncertainties companies deal with are increasing. How do we deal with these uncertainties? What does it take to be the most connected brewer in the world? In his presentation, Shridhar Mahesh will discuss HEINEKEN’s digital innovation journey. Several case studies will be highlighted and key learnings on where to start your digital innovation journey will be shared. Cheers!

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 1

International Financing opportunities for Dutch companies

 • Miriam Valstar Investment Manager Dutch Trade Investment Fund / Dutch Good Growth Fund, Netherlands Enterprise Agency
 • Froukje Verreijt Netherlands Enterprise Agency

It can be difficult for Dutch companies to attract funding for foreign investments - especially for regions where the country risks are high. The Netherlands Enterprise Agency RVO offers loans and guarantees when Dutch commercial banks are not able to finance foreign investments. Moreover, it offers additional technical assistance services to reduce risks and/or to increase impact and sustainable business practices if a company invests in a developing country. This session provides insights on how Dutch companies can become eligible for financing of the Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) and the Dutch Good Growth Fund (DGGF) for international investments.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 1

Technology trends in de glastuinbouw

Maatschappelijke problemen zorgen voor een snel veranderende voedselmarkt en voor snelle ontwikkeling van technologieën om deze verandering mogelijk te maken. 5G is een hot topic en komt er met rasse schreden aan, maar wat maakt het nou eigenlijk mogelijk? Hoe zit het met autonome robotica in kassen? Wat kan ik met data uit sensoren? Een doorkijkje richting trends en nieuwe technologieën in de glastuinbouw.

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 14:50-15:15
 • Zaal 1

MES en verder? Gericht op kleine tot middelgrote bedrijven.

Wat is MES en wat brengt MES u.
Van real time productie informatie tot volledige papierloze productie.
Is MES voor u ook bereikbaar en wat levert het mij op?  
En als ik beschik over MES, wat dan...?
Verdere integratie in uw productieprocessen
Combinatie met bijvoorbeeld 100% in line controles.

 • 15:20-15:45
 • Zaal 1

Alle basis gegevens omgevormd tot waardevolle, breed inzetbare, stuurinformatie

Vanuit een veelheid van bronnen zijn er allerlei en steeds meer gegevens beschikbaar. EOI, sensoren en PLC’s in machines, externe bronnen zoals klanten en leveranciers, ERP oplossingen (actueel en in het verleden gebruikt) etc. bieden continue een actuele en historische reeks aan gegevens. Los van elkaar wellicht prima bruikbaar om individuele processen te monitoren en eventueel zo mogelijk te optimaliseren.

Maar het wordt pas echt waardevol als alle gegevens om gevormd kunnen worden tot daadwerkelijk bruikbare informatie voor het aansturen en optimaliseren van het integrale proces binnen een organisatie. Zowel proactief als reactief. Door gegevens te combineren worden aandachts- en verbeterpunten eerder onderkend en kan er sneller adequaat op worden gereageerd en ingegrepen.

Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen incident management en het vorm en inhoud geven van beleidsbepalende informatie. Voor benchmarking is het bijvoorbeeld waardevol om historische data te kunnen combineren met actuele gegevens. Ook als een bepaalde oplossing of machine niet meer wordt gebruikt.

Pieter den Hollander geeft u een eerste inzicht in de mogelijkheden die een standaard en bewezen oplossing u kan bieden. Na zijn presentatie bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek op de stand van Eqeep (standnummer 185).

 • 15:45-17:00

Bezoek Expo

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Precision Livestock Farming - applications and challenges

More and more sensors are being installed in dairy farms, pig units and poultry farms, and data are gathered, aiming to monitor production, health and welfare of livestock. What sensors are used in individual or group animal housing systems and how are the data used in management? What are the challenges in using these systems?

 • 10:35-11:00
 • Robotica

How Robots Revolutionize the Food Supply Chain

 • Malachy Ryan Regional Sales Manager - Europe, Soft Robotics, Inc. namens Koning & Hartman

In the midst of labor shortages all over the world, robots and automation are enabling sustainable supply chain operations in the agrifood sector. The right solution can keep you competitive and bring your products to market while ensuring food safety stays top of mind.

 • 11:05-11:30
 • Robotica

Pixelfarming: Gezond voedsel produceren van een gezonde bodem in een leefbare omgeving

 • Arend Koekkoek Ondernemer en Visionair, De Campus Almkerk/Pixelfarming

Wij geloven dat iedereen op de wereld zelf duurzaam voedsel kan telen. Daarvoor maken we graag gebruik van de nieuwste technologieën zoals IOT en robotica.

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 11:55-12:20
 • Robotica

Cobotisering: waar liggen jouw kansen?

Er zijn veel uitdagingen binnen de Agrifood sector. Zo hebben bedrijven te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, maar ook met strenge, bestaande en toekomstige wetgeving. De problemen die voordoen kunnen grote gevolgen hebben binnen het bedrijfsproces. Kansen zitten in het automatiseren van productieprocessen. Cobots en Autonomous Mobile Robots (AMR’s) vullen werknemers aan, nemen fysiek belastende taken over en leveren de mogelijkheid productie te vergroten, kwaliteit te waarborgen zonder extra arbeidskrachten. Steyn van Domburg Scipio van cobot system integrator Olmia Robotics laat in deze presentatie zien waar en hoe het inzetten van collaboratieve robots bedrijven in de agrifood sector ondersteunt.

 • 12:25-12:50
 • Robotica

Cobots toepassen in de tuinbouw

Tijdens deze lezing worden de mogelijkheden voor het gebruik van cobots in de tuinbouw gepresenteerd.
Naast de mogelijkheden worden er ook 1 praktijkvoorbeeld verder uitgelicht.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Robotica

Robotize your Future: Autonome robots voor Agri en Food

Technische ontwikkelingen in de agri en food sector volgen elkaar snel op en het is een uitdaging om op dit gebied bij te blijven. Samenwerking met kennispartners is een goede manier om dit te realiseren. Lectoraten zijn de R&D afdelingen van hogescholen met als doel om ontwikkelde kennis toepasbaar te maken voor bedrijven. In lectoraten vindt praktijkgericht onderzoek plaats. Dit onderzoek gaat uit van praktische vragen en uitdagingen in de sector. Om deze vragen te beantwoorden worden nieuwe technieken en ontwikkelingen toegepast en getoetst. Het lectoraat Mechatronica van Saxion in Enschede richt zich op autonome robots op de grond en in de lucht, in complexe, ongestructureerde en veranderende omgevingen. Deze robots kunnen 24-7 zelfstandig taken uitvoeren, data verzamelen en analyseren en zijn uitermate geschikt voor toepassing in agri en food. Wilco Bonestroo is senior researcher in het lectoraat Mechatronica. Hij zal aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten inzicht geven in samenwerking en in de resultaten hiervan voor de deelnemende bedrijven.

 • 14:00-14:30
 • TrimBot2020 workshop

TrimBot2020 - an autonomous outdoor gardening robot with passive vision control

 • Dr. Radim Tylecek Postdoc researcher - TrimBot2020 demo leader, University of Edinburgh

The TrimBot2020 project has developed a vision-controlled robot for autonomous navigation and trimming of gardens, which works in uncontrolled outdoor conditions without the need for active illumination or sensors. The robot navigates over varying terrain and approaches rose bushes and boxwood topiary, to trim them to an ideal shape. The platform is derived from the Bosch Indego robot lawnmower and is equipped with 5 pairs of stereo cameras that provide a 360 deg view. It navigates using a user-defined garden map and 3D scene analysis and then visually servos to align itself to its trimming position next to the bush. Trimming of the bush is done using a novel electric plant cutter attached to the Kinova Jaco arm, which is mounted on the platform. Trimming occurs after scanning of the bush shape from an arm-mounted stereo camera. Two different actuators and control algorithms were designed for topiary bushes (rotating blades) and rose bushes (stem clipper). Achieving this garden application required a combination of robotics and 3D computer vision research and innovation activities. Original developments in 3D sensing of semi-regular surfaces with physical texture (overgrown plant surfaces), coping with outdoor lighting variations, identifying different objects and types of surfaces, self-localising and navigating around obstacles, visual servoing to potentially moving target plants, leaves and branches, and innovative engineering were required to deliver all this on a small battery-powered consumer-grade vehicle.

 • 14:30-15:00
 • TrimBot2020 workshop

The Internet of Food and Farm 2020

 • Dr. Sjaak Wolfert Senior researcher - Internet of Food 2020 project, Wageningen University and Research

The internet of things (IoT) has revolutionary potential. A smart web of sensors, actuators, cameras, robots, drones and other connected devices allows for an unprecedented level of control and automated decision-making. The project Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) explores the potential of IoT-technologies for the European food and farming industry.
The goal is ambitious: to make precision farming a reality and to take a vital step towards a more sustainable food value chain. With the help of IoT technologies higher yields and better quality produce are within reach. Pesticide and fertilizer use will drop and overall efficiency is optimized. IoT technologies also enable better traceability of food, leading to increased food safety.
IoF2020 is part of Horizon 2020 Industrial Leadership and supported by the European Commission with a budget of EUR 30 million. The aim of IoF2020 is to build a lasting innovation ecosystem that fosters the uptake of IoT technologies. For this purpose key stakeholders along the food value chain are involved in IoF2020 together with technology service providers, software companies and academic research institutions. Thirty-three use-cases organised around five sectors (arable, dairy, fruits, meat and vegetables) develop, test and demonstrate IoT technologies in an operational farm environment all over Europe.

 • 15:00-15:30
 • TrimBot2020 workshop

Transferring manure from livestock farms to be used as fertilizer in crop fields

Intensive livestock production might have a negative environmental impact, by producing large amounts of animal dejections, which, if not properly managed, can contaminate nearby water bodies with nutrient excess. However, if the animal manure could be transferred to nearby crop farms, to be used as a fertilizer for the crops, then the problem of pollution/contamination would be mitigated, transforming manure from a waste to a resource. This valorization of manure from waste to a resource falls within the principles of circular economy, but the transportation of manure also comes at an environmental and economic cost. It is a single-objective optimization problem, in regards to nding the best solution for the logistics process of satisfying nutrient crops needs by means of
livestock manure. This paper proposes a centralized optimal algorithm (COA) to solve the problem, based on a realistic simulator that considers numerous
real-world constraints, which have not been addressed by related work.

 • 15:30-16:00
 • TrimBot2020 workshop

Smart Agriculture at Bosch - From Farm to Fork

The Internet of Things has the potential to unleash a remarkable leap in farm productivity and efficiency. Bosch contributes to publicly funded research projects like Trimbot2020 and uses its industry-proven technology and IoT competence to quickly deploy agriculture-specific services. The portfolio ranges from services for smart crop and animal farming like field or milk monitoring systems up to applications for smart irrigation or smart spraying.

 • 16:00-16:30
 • TrimBot2020 workshop

Agro Robots & Precision Farming Applications powered by ROS

Developing new Field Robots or Precision Farming Applications will be more efficient by using software, which is reusable, extendable, offers useful tools and supports different simulation environments. All this is fulfilled by the open source software ROS (Robot Operating System), a middleware and framework with a huge tool collection for robotics and simulation. ROS is widely spread in research but meanwhile also in development departments of big companies. The presentation gives an overview of research activities "powered by ROS" at the University of Applied Sciences Osnabrueck.

 

 • 16:30-17:00
 • Zaal 2

Bezoek Expo

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Precision Livestock Farming - applications and challenges

More and more sensors are being installed in dairy farms, pig units and poultry farms, and data are gathered, aiming to monitor production, health and welfare of livestock. What sensors are used in individual or group animal housing systems and how are the data used in management? What are the challenges in using these systems?

 • 10:35-11:00
 • Precisie Tuinbouw ism WUR

Field phenotyping with drones

Met drones is het mogelijk geworden om op (bijna) elk gewenst moment in het jaar gedetailleerd informatie over vegetatie in landbouw- en natuurgebieden in te winnen.
Gewone kleurenfoto's kunnen gemaakt worden met een detail van enkele millimeters, ideaal voor opkomsttellingen.
Opnamen met nabij-infrarood (multi-spectraal) geven informatie over het soort plant of de ontwikkeling van het groen.  
Met een hyper-spectrale camera wordt de reflectie van het zonlicht door de plant met nog meer detail bekeken, wellicht geschikt voor het detecteren van ziektes in de plant?
En met lasermetingen (LiDAR) worden planten in 3D ingemeten, geschikt voor hoogte en structuur bepaling.

 • 11:05-11:30
 • Precisie Tuinbouw ism WUR

De oogst van meer technologie in de fruitteelt

De uitdaging voor Nederlandse fruittelers ligt in het continu vinden van de balans tussen zo duurzaam mogelijk produceren en een efficiënte en rendabele teelt. Om dat te bereiken kan betrouwbare, up-to-date informatie niet ontbreken. Technologische innovaties op het gebied van internet, sensoren, drones en robots, maken het bovendien mogelijk om deze informatie te verzamelen. Maar voor deze revolutie in de fruitteelt moeten technologieën, bedrijfsmodellen en datamanagement verder ontwikkeld worden.
Gedurende de afgelopen jaren heeft Wageningen Research, samen met verschillende bedrijvenpartners vanuit de hele fruit sector, een platform ontwikkeld voor de monitoring van vrucht- en boomgroei, een slimme spuit ontworpen en gevalideerd en feedback loops vanuit oogst en sorteergegevens gecreëerd. Dit is een eerste stap richting de ontwikkeling van een multifunctionele robot en het gebruik van data door de hele waardeketen. Het koppelen van databronnen en het beschikbaar stellen hiervan is dan ook een belangrijke focus van het consortium.

 • 11:30-11:55
 • Zaal 3

De impact van data gedreven teelt

 • 11:55-12:20
 • Precisie Tuinbouw ism WUR

Smart Greenhouse Horticulture (Gerberascout)

 • Jos Balendonck Senior Researcher Sensor & Robotics, Wageningen University & Research

The GerberaScout is a mobile detection system for production, growth stress and recognition of powdery mildew at plant level for use in greenhouse horticulture. The system must make it possible for growers to steer the crop based on information collected from
individual plants. For example, growers can spray selectively or adjust their climate for optimum production. This will lead to improved quality, a higher quality and more sustainable product, more effective energy utilization, and the use of fewer crop protection agents and fewer losses.

 • 12:25-12:50
 • Precisie Tuinbouw ism WUR

Naar een teelt met spuitrobots en stress-sensoren voor een effectievere en duurzame gewasbescherming

Doel van het te presenteren onderzoek is dat het er toe bijdraagt dat er een autonome spuitrobot door de kas gaat rijden die middels sensoren in het gewas zoekt naar stress, een indicator voor ziekte, waarna deze plekken gericht met de juiste gewasbeschermingsmiddelen behandeld worden, nog voor de symptomen van ziekten en plagen zichtbaar zijn. Resultaten van de vroege detectie van Botrytis, Fusarium solani en tomatengalmijt in tomaat zullen worden gepresenteerd, evenals de voordelen van deze aanpak met betrekking tot potentiele reducties van meer dan 70% van het te spuiten middel en de verwachte mogelijkheden voor effectievere toepassing van alternatieve maatregelen.

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Smart Food Processing

5 steps making machinevision work

Er zijn 5 stappen te doorlopen om tot een machinevision systeem te komen. De presentatie gaat in op de elementaire onderdelen van de 5 stappen. De verbanden tussen markttrends, technologie, applicatie domein en mensen worden daarbij aangestipt.
De mensen achter het machinevision systeem hebben te maken met complexe vraagstukken. Daarom is samenwerking de sleutel om tot een werkende applicatie te komen die leidt tot de oplossingen die nodig zijn.

 • 14:00-14:25
 • Smart Food Processing

a MES in Food Processing

Is introducing MES in your manufacturing site a challenge?
In this session Objective International and Beenen Industrial Automation, a proven alliance of a Best of Breed Supply Chain Execution software supplier combined with the broad experience of Industrial Automation System integrator, will demonstrate by live examples how manufacturing companies in the Food Industry can approach such an implementation following the ISA 95 Framework and successfully pave your path to Smart Manufacturing.

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 14:50-15:15
 • Smart Food Processing

Online analyse systeem voor continue wateranalyse met behulp van MEMS technologie

Als gebruiker van (drink)water,  weet u dat regelmatige controle van de waterkwaliteit een must is. De continuïteit van uw proces dient gewaarborgd te zijn en de service- en kalibratie frequentie zo laag mogelijk. En dit alles liefst met een zo eenvoudig mogelijke
bediening.
In deze presentatie gaan we in op een nieuw ontwikkeld online analyse systeem dat dit allemaal en meer garandeert. Mbv MEMS technologie en een modulaire design is het systeem makkelijk te integreren.
De combinatie van de verschillende parameters in 1 platform maken de werkzaamheden eenvoudiger en de communicatielijnen korter.
Tevens kunnen onderlinge afhankelijkheden van de metingen worden gedetecteerd wat het tot een uniek analyse systeem maakt.
Kortom slimme ontzorging op maat.

 • 15:20-15:45
 • Smart Food Processing

Hyperspectral imaging for Food Quality Control

Hyperspectral imaging is now being successfully applied to a range of food related production lines.  this talk introdces the technique and provide examples where the value added to processor is demonstrated.

 • 15:45-17:00

Bezoek Expo

 • 09:30-10:00
 • Zaal 1

Registratie bezoekers

 • 10:00-10:10
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Introduction

De track is als volgt opgebouwd:
- Solid quality
- Growing Crops
- Food quality
- Paneldiscussion
- Agrifood 2050
- Plenary discussion

 • 10:10-10:30
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Soil quality

Collecting, analysing and responding to variances in soil conditions
Frenk-Jan Baron, Dacom

Neospectra for Soil analysis
Botros George,  Si-ware

 • 10:35-11:15
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Growing Crops

Potato disease detection
Ronald de Bruijn, Agrisim

Digital Phenotyping
Marco van Schriek, Keygene

Data-analysis growth of crops
Peter Hendriks c.s. , Letsgrow

 • 11:15-11:30
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Food quality

Applications of Spectroscopy in Agriculture & Food
Edwin Weusthof, Avantes

 • 11:30-11:55
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Paneldiscussion

Innovations in AgriFood: Successful and Not-yet successful applications

 • 11:55-12:35
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Agrifood 2050

Precision Ag
Helmert Werkman, Farmtrace

From intuitive to factbased farming
Steven van Merrienboer, Rabobank

Food supply chain
Melanie Murk Severein, Caractercommunity

 • 12:35-12:55
 • Overview and opportunities for optical innovations in AgriFood

Plenary discussion

Priorities in Optical Innovation for AgriFood

 • 12:50-13:30
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 4

Wat zit er onder dat blad? Tellen van insecten in de kas

Gewasbeschermingsmiddelen worden getest door planten bloot te stellen aan de meest voorkomende plaaginsecten. Denk aan de witte vlieg. Door de beperking van chemische middelen worden er veel testen gedaan met biologische middelen. Het meten van de effectiviteit doe je door het aantal insecten op behandelde planten te meten en te vergelijken met onbehandelde planten.
De huidige meting bestaat uit het tellen van eitjes en larven onder een stereomicroscoop. Een tijdrovende bezigheid.
Aris heeft samen met Botany een apparaat ontwikkeld dat deze telling automatiseert.
Daarin is Aris de leverancier van het ""gereedschap"" en voegt Botany de deskundigheid toe door het trainen van Deep Learning netwerken op de verschillende insecten.
Zo gaat Botany de dienstverlening voor dit onderzoek versnellen en verbeteren.
Metingen worden objectiever en door digitalisatie ook beter controleerbaar.
Een voorbeeld waarin meerdere disciplines samenkomen om een innovatie tot stand te brengen die kan bijdragen in de zoektocht naar biologische gewasbescherming.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 4

Selectie voordeel behalen door precisie en duurzaamheid

Flier Systems uit Barendrecht biedt onder meer innovatieve oplossingen voor het zaaien in trays en perspotten. Een samenwerking met onder andere groentenveredelaar Rijk Zwaan heeft geresulteerd in een nieuw zaaisysteem op papier voor de vollegrond, waarmee  precisiezaaien een nieuwe dimensie krijgt.
Met het zogenoemde ‘3D-lintzaaien’ kan niet alleen de hoogste precisie in zaaien worden bereikt, maar ook in diverse patronen worden gezaaid. Dit kan mede met de SeQso Tape Seeder edien wordt gepresenteerd tijdens de AgriFoodTech op 11 en 12 december in de Brabanthallen in Den Bosch. Naast een presentatie 'Precisiezaaien in open veld' demonstreren Flier Systems en Rijk Zwaan de nieuwe zaaiband in stand 31/32.

 • 14:25-14:50
 • Zaal 1

Pauze en bezoek Expo