• 13:30-13:55
  • Zaal 4

Wat zit er onder dat blad? Tellen van insecten in de kas

  • Rien den Boer
  • Aris BV

Gewasbeschermingsmiddelen worden getest door planten bloot te stellen aan de meest voorkomende plaaginsecten. Denk aan de witte vlieg. Door de beperking van chemische middelen worden er veel testen gedaan met biologische middelen. Het meten van de effectiviteit doe je door het aantal insecten op behandelde planten te meten en te vergelijken met onbehandelde planten.
De huidige meting bestaat uit het tellen van eitjes en larven onder een stereomicroscoop. Een tijdrovende bezigheid.
Aris heeft samen met Botany een apparaat ontwikkeld dat deze telling automatiseert.
Daarin is Aris de leverancier van het ""gereedschap"" en voegt Botany de deskundigheid toe door het trainen van Deep Learning netwerken op de verschillende insecten.
Zo gaat Botany de dienstverlening voor dit onderzoek versnellen en verbeteren.
Metingen worden objectiever en door digitalisatie ook beter controleerbaar.
Een voorbeeld waarin meerdere disciplines samenkomen om een innovatie tot stand te brengen die kan bijdragen in de zoektocht naar biologische gewasbescherming.