• 13:30-13:55
  • Smart Food Processing

5 steps making machinevision work

  • Dick J. Goudriaan
  • DVC Machinevision BV

Er zijn 5 stappen te doorlopen om tot een machinevision systeem te komen. De presentatie gaat in op de elementaire onderdelen van de 5 stappen. De verbanden tussen markttrends, technologie, applicatie domein en mensen worden daarbij aangestipt.
De mensen achter het machinevision systeem hebben te maken met complexe vraagstukken. Daarom is samenwerking de sleutel om tot een werkende applicatie te komen die leidt tot de oplossingen die nodig zijn.