• 12:25-12:50
  • Precisie Tuinbouw ism WUR

Naar een teelt met spuitrobots en stress-sensoren voor een effectievere en duurzame gewasbescherming

  • Dr. Ir. Carolien Zijlstra
  • Wageningen University & Research

Doel van het te presenteren onderzoek is dat het er toe bijdraagt dat er een autonome spuitrobot door de kas gaat rijden die middels sensoren in het gewas zoekt naar stress, een indicator voor ziekte, waarna deze plekken gericht met de juiste gewasbeschermingsmiddelen behandeld worden, nog voor de symptomen van ziekten en plagen zichtbaar zijn. Resultaten van de vroege detectie van Botrytis, Fusarium solani en tomatengalmijt in tomaat zullen worden gepresenteerd, evenals de voordelen van deze aanpak met betrekking tot potentiele reducties van meer dan 70% van het te spuiten middel en de verwachte mogelijkheden voor effectievere toepassing van alternatieve maatregelen.