• 15:20-15:45
  • Zaal 1

Alle basis gegevens omgevormd tot waardevolle, breed inzetbare, stuurinformatie

  • Pieter den Hollander
  • Eqeep Benelux b.v.

Vanuit een veelheid van bronnen zijn er allerlei en steeds meer gegevens beschikbaar. EOI, sensoren en PLC’s in machines, externe bronnen zoals klanten en leveranciers, ERP oplossingen (actueel en in het verleden gebruikt) etc. bieden continue een actuele en historische reeks aan gegevens. Los van elkaar wellicht prima bruikbaar om individuele processen te monitoren en eventueel zo mogelijk te optimaliseren.

Maar het wordt pas echt waardevol als alle gegevens om gevormd kunnen worden tot daadwerkelijk bruikbare informatie voor het aansturen en optimaliseren van het integrale proces binnen een organisatie. Zowel proactief als reactief. Door gegevens te combineren worden aandachts- en verbeterpunten eerder onderkend en kan er sneller adequaat op worden gereageerd en ingegrepen.

Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen incident management en het vorm en inhoud geven van beleidsbepalende informatie. Voor benchmarking is het bijvoorbeeld waardevol om historische data te kunnen combineren met actuele gegevens. Ook als een bepaalde oplossing of machine niet meer wordt gebruikt.

Pieter den Hollander geeft u een eerste inzicht in de mogelijkheden die een standaard en bewezen oplossing u kan bieden. Na zijn presentatie bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek op de stand van Eqeep (standnummer 185).