AgriFoodTech 2017

13 en 14 december 2017  
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
09.30 - 17.00 uur


Gelijktijdig met AgriFoodTech 2017 vinden er diverse side-events en/of (leden)bijeenkomsten plaats. Hiermee breiden we het netwerkplatform verder uit en faciliteren we extra om de High Tech & ICT sector en de Agri & Food sector samen te brengen. U moet zich voor de hieronder genoemde activiteiten wel apart inschrijven.

ZLTO Congres - 14 decemberZLTO
Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. We opereren al meer dan 130 jaar in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden. We organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.

Vernieuwing in agrifood als aanjager voor de lokale economie en samenleving

Ontwikkelingen in de agrifood sector volgen elkaar in een rap tempo op en steeds nadrukkelijker blijkt dat innovatie een sleutelrol vervult bij het oplossen van uitdagingen waar de sector voor staat. Hoewel deze nationaal en veelal internationaal zijn wordt ook steeds weer duidelijk dat voor de oplossingen “lokaal” de schaal is. Hoe kan het boerenbedrijf in de lokale context functioneren en innoveren? Welke stappen zet de sector in de maatschappelijke verbinding en hoe kunnen boeren en tuinders hun positie in de totale keten borgen en verbeteren? Deze thema’s komen aan bod tijdens het ZLTO Congres 2017. Zet de datum vast in uw agenda!

Het congres vindt plaats op:
donderdag 14 december van 12.00 - 17.00 uur
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch

Aanmelden kan via: www.zlto.nl/congres

 

GMV ledenbijeenkomst - 14 december
GMV2

GMV is er trots op dat zij de Nederlandse machinebouwers in de ‘foodprocessing industrie’ vertegenwoordigt. De vereniging telt ongeveer 60 leden van klein tot groot, die actief zijn in verschillende sectoren, zoals Bakery, Biobased, Dairy and Liquid, General Foods, Meat & Feed, Packaging, and Storage & Handling.

Fedecom ledenbijeenkomst - 14 december

FedeconFedecom is de branchevereniging voor bedrijven in de Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport. Fedecom behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven in Nederland.