Programma 2018

AFT precisielandbouw

Eindsymposium Precisielandbouw 2.0

Op de AgriFoodTech beurs in Den Bosch wordt ter afsluiting van het programma Precisielandbouw 2.0 een symposium georganiseerd op woensdag 12 december 2018. Op dit symposium zal uitgebreid worden ingegaan op de bijdrage van Precisielandbouw aan de verduurzaming van de agrarische sector en de voordelen die telers en loonwerkers met precisielandbouw kunnen behalen. Hierbij zal ook de verbinding worden gelegd met nog lopende programma’s op het gebied van precisielandbouw zoals Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).  

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Het doel van precisielandbouw is meer opbrengst per hectare met minder input en milieubelasting. 

Naast strategische besluiten op bedrijfsniveau vormen operationele handelingen op plantniveau de basis voor verdere optimalisering van de productie en verduurzaming van de teelten. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er moet gebeuren terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of per plant bepaald wordt. Precisielandbouw is een data-intensive activiteit, remote en near-by sensoren zijn nodig voor het waarnemen van gewassen, bodem, ziekten en plagen, weersomstandigheden etc. (Waarnemen). Op basis van de sensorwaarden wordt door specifieke software met beslisregels en modellen de toestand van het gewas (of bodem) en eventuele gebreken of behoeftes vastgesteld (Diagnosticeren) en bepaald of en zo ja welke plaats-specifieke behandeling nodig is (Beslissen). Tenslotte moet de operationele behandeling ook uitgevoerd worden, vaak door aansturing van apparatuur en machines (Uitvoeren). Na evaluatie begint de keten weer opnieuw. De precisielandbouw systematiek is in ontwikkeling binnen de gehele de agri-food sector.

AgriFoodTech Disruptiediner

Het huidige voedselsysteem is aan herziening toe, grotere uitputting van onze aarde ligt op de loer. Hoe innoveer jij om het tij te keren? Kan jij jezelf later nog in de spiegel aankijken? Het AgriFoodTech Platform daagt veranderaars, beslissers en verbinders vanuit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om het huidige voedselsysteem naar een  hoger niveau te tillen. Pas jij binnen dit plaatje en kan jouw bijdrage het verschil maken voor een duurzamer voedselsysteem? Schuif dan aan tafel voor een exclusieve avond met bijzondere tafelgenoten en interessante gesprekken!

diner3

DSC07496mm

Neem deel aan de Meet & Match

Enterprise Europe Network organiseert in samenwerking met het Mikrocentrum en RVO.nl een internationale b2b matchmaking tijdens de AgriFoodTech beurs op 12 en 13 december 2018. Het doel van het meet & match event is om relevante contacten te vinden in de gehele sector.

Een aantal redenen waarom u dit meet & match event niet mag missen:

  • De mogelijkheid om in een korte tijd veel interessante contacten te ontmoeten.
  • De mogelijkheid om in bilaterale face-to-face gesprekken van een half uur uw projectidee en/of business propositie meer in detail te bespreken. Uw voorbereide gesprek levert u veel meer op dan het uitwisselen van uw visitekaartje alleen.
  • Het ontmoeten van sleutelpersonen uit de gehele keten: van toeleverancier tot machinebouwer tot agrariër & teler tot levensmiddelenindustrie
  • Het verder ontwikkelen van uw nationale en internationale netwerk.
  • De combinatie van de beurs, het congres en de meet & match gesprekken maakt het evenement ideaal om gericht op maat te kunnen netwerken. Een aantal van de zeer interessante sprekers neemt ook deel aan de meet & match.

Ontdek de kracht van indoor farming tijdens de Greenhouse challenge!

De wereldbevolking groeit waardoor de vraag naar voedsel blijft stijgen. De prognoses liegen er niet om: in 2050 zal de voedselproductie stijgen met tenminste 50%. Kassen en indoor farming bieden de mogelijkheid om groente en fruit sneller, veiliger en met minder land en water te produceren. Dit vraagt om een toename aan slimme kassen, die (grotendeels) autonoom werken en zijn uitgerust met slimme sensoren en artificial intelligence oplossingen. Het ontwikkelen van de benodigde technologie voor een slimme kas is een grote uitdaging.

Dit jaar gingen 14 teams deze uitdaging aan tijdens de Autonomous Greenhouse Challenge.
Na een eerste selectieronde in juni zijn er 5 teams door naar de finale die plaatsvindt op 12 december tijdens AgriFoodTech om 11:40 in zaal 1.

Automonous greenhouse

Hackathon AgriFoodTech

Hackathon: Redesign your AgriFood Business

Wilt u innoveren maar heeft u niet de capaciteit of juiste kennis in huis? Bent u opzoek naar inspiratie en verrassende oplossingen? Kom dan tijdens AgriFoodTech naar de Hackathon: Redesign your AgriFood Business.

Tijdens de hackathon staan ICT gedreven vraagstukken op het gebied van IoT, Big Data, precisielandbouw, voedselveiligheid, maar ook nieuwe omzet met slimme applicaties centraal. Gedurende de twee dagen van AgriFood werken developers, designers en techneuten in teams samen aan concrete vraagstukken van organisaties uit de Agrifood- en Techsector. 

Wanneer: 12 en 13 december, aanvang 9.00 uur
Voor wie: Gemotiveerde, nieuwsgierige data scientists, developers, designers, marketeers, ruimtelijke ordening, geodata, professionals
   

Meer informatie