• 10:45-11:10
  • Zaal 1 Limousin 3

Verduurzaming in AgriFood: Hink-stap-sprong

  • Elies Lemkes-Straver
  • HAS University of Applied Science

In de verduurzaming van de agrifoodsector worden vele initiatieven genomen, waarmee incrementele stappen worden gezet.Transitie vraagt, naast incrementele ontwikkelingen, om systeemsprongen in een nieuwe balans tussen economische, sociale en omgevingsaspecten. Hoe definieer, stimuleer, organiseer, faciliteer en meet je die? Welk schaalniveau en welke kennis, disciplines, spelers en infrastructuur zijn nodig voor het realiseren van systeemsprongen?