• 11:40-12:05
  • Zaal 4 Precisielandbouw 2.0

Verbeteren opbrengstvoorspelling door remote sensing

  • Jurriaan Visser
  • Suikerunie

Het voorspellen van de verwachtte opbrengst is belangrijk voor Suiker Unie. De opbrengst is bepalend voor de startdatum van de bietencampagne, de afnamedatum voor telers en de verkoop van suiker, bietenpulp en andere nevenproducten. In PL2.0 hebben Suiker Unie en Wageningen Environmental Research onderzocht hoe we de opbrengstvoorspelling per perceel, regio en perceel door middel van remote sensing kunnen verbeteren. Bekend is dat de hoeveelheid blad zeker niet alles zegt over de opbrengst. Echter jaren met extremen (2016 extreme regenval in het zuidoosten en 2018 extreme droogte) laten zien dat remote sensing kunnen bijdragen aan een betere voorspelling van de opbrengst.