• 15:55-16:20
  • Zaal 4 Precisielandbouw 2.0

Impressie eerste resultaten precisiebemesting op grasland

  • Kees Lokhorst
  • WUR

Het tweede jaar van waarnemingen en experimenteren met het toepassen van plaats- en tijdspecifieke bemesting van grasland op basis van gewas en bodeminformatie zit erop. Bij maatschap Koers in Katlijk en op Dairy Campus hebben deze metingen plaats gevonden. Er is veel informatie verzameld en deze data wordt nu nog geanalyseerd. Op basis hiervan kunnen we kijken of we daadwerkelijk een stap in precisiebemesting kunnen maken. Een impressie van de eerste resultaten.