• 10:50-11:00
  • Zaal 4 Precisielandbouw 2.0

LNV-visie/beleidskader

  • Frans Lips
  • Ministerie van EZ

LNV-visie/beleidskader en hoe PL daar aan kan bijdragen en wat PL2.0 daar al aan heeft bijgedragen