• 15:25-15:50
  • Zaal 4 Precisielandbouw 2.0

Sensor gestuurde grasteelt

  • Idse Hoving
  • Wageningen Livestock Research

Een goede inschatting van grasopbrengsten en actuele grasgroei is essentieel voor een goede grasbenutting. Met drone- en satellietbeelden kan de grasopbrengst gemeten worden, maar correctie voor het meten onder verschillende atmosferische condities is nodig. Voor het voorspellen van grasgroei is een App ontwikkeld en daaruit zijn wekelijks groeicijfers gepubliceerd. Stikstof is een belangrijke parameter in deze voorspelling. Om meer grip te krijgen op de hoeveelheid stikstofmineralisatie in de bodem is een stap gemaakt in de ontwikkeling van bodemsensoren.