• 10:45-11:10
  • Zaal 2 Voedingsmiddelenindustrie 4.0

HRA (Hygiëne Risico Analyse)

  • Hans van der Steen
  • S.K.S. Process Components

Het inschatten van de risico’s en de mogelijke gevaren op gebied van voedselveiligheid zijn de basis voor alle gesprekken die een voedselproducent heeft met ontwerpers, bouwers, operators en overige dienstverlenende partijen. De analyse zorgt voor een levend document en wat (liefst) door meerdere partijen bekeken en aangevuld wordt. Uiteindelijk kan de meest passende machine of installatie gebouwd worden voor de hygiënische applicatie. Samen met het HRA document leg je ook de grenzen en reinigingseisen vast.